Διωκόμενοι ἐκ τοῦ Καμμένου…

Ἀκόμη μία ἀγωγὴ τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης Πάνου Καμμένου ἐπεδικάσθη ἐχθές, Πέμπτη 12 Ἰανουαρίου!
Αὐτὴν τὴν φορὰ ἐναντίον τοῦ γελοιογράφου Ἀνδρέα Πετρουλάκη, γιὰ τὸ ἄρθρον του ποὺ εἶχει δημοσιευθῆ, πρὸ διετίας, μὲ τίτλο: «Πᾶνος Καμμένος. Ἔχουν ἀρχίσει νὰ τοῦ ὁμοιάζουν».

Πάλι γιὰ κείμενον γνώμης (κι ἀπόψεων).
Δηλαδὴ κάτι πάρα πολὺ ἀνησυχητικό!

Ἐπαναλαμβάνω τὴν βασικὴ θέση:
Εἶναι ἀπαράδεκτες οἱ διώξεις ὅσων ἐκφράζουν γνώμη κι ἀπόψεις, εἰδικῶς ὅταν ἡ δίωξις γίνεται ἀπὸ κυβερνῶντες καὶ ἀπὸ θέσεις ἐξουσίας.
Ἐξ ἄλλου… Νομίζουμε πὼς ὑπάρχουν πολὺ σοβαρότερα Ἐθνικὰ Θέματα, τὰ ὁποία χρήζουν προσοχῆς καὶ σοβαρῆς ἀντιμετωπίσεως, ἀπὸ τὸ νὰ ἀναλώνεται ἕνας ὑπουρὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης στὸ τὶ ἔγραψαν, εἶπαν ἢ …ἐσκέφθησαν οἱ δημοσιογράφοι.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 97 times, 1 visits today)
Leave a Reply