Ὁ σχηματισμὸς V ποὺ πετοῦν τὰ πουλιά

Γράφει ὁ Ἀλαμπάσης Θανάσης

– Πολλά είδη πτηνών που μεταναστεύουν από τον Βορρά προς τον Νότο πραγματοποιούν το ταξίδι τους πετώντας σε συγκεκριμένες θέσεις που σχηματίζουν μια γωνία σαν το λατινικό γράμμα V.

– Η παράδοση διηγείται ότι αμέσως μετά την γέννησή του θεού Απόλλωνος οι κύκνοι τον μετέφεραν στην χώρα τους που ευρισκετο στις όχθες του Ωκεανού, τους Υπερβορείους · εκεί καθιέρωσαν την λατρεία του θεού που την εόρταζαν αδιάκοπα. Ο Απόλλωνας έμεινε στην χώρα των Υπερβορείων έναν χρόνο και επέστρεψε στην Ελλάδα κατακαλόκαιρο. Η φύση ολόκληρη εόρτασε με κάθε τρόπο την επιστροφή του μεγάλου θεού με γλέντια και τραγούδια.

– Οι κύκνοι είναι υδρόβια πανέμορφα πτηνά με τον μακρύ λαιμό. Είναι κοινωνικοί εκτός από την περίοδο της αναπαραγωγής. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι το μήκος του λαιμού τους. Κανένα άλλο υδρόβιο πτηνό δεν φθάνει την ταχύτητα με την οποία κινείται ο κύκνος είτε στο νερό είτε στον αέρα.  Οι κύκνοι ζευγαρώνουν με έναν σύντροφο ισόβια. Η ερωτική συμπεριφορά τους περιλαμβάνει αμοιβαίο βύθισμα του ράμφους ή στάσεις με τα κεφάλια τους ενωμένα. Μεταναστεύουν πετώντας σε διαγώνιο σχηματισμό ή σε σχήμα V, πετώντας σε μεγάλο ύψος.

– Ο λόγος για τον οποίο τα αποδημητικά πουλιά  πετούν σε σχήμα V αποτελεί «μυστήριο» για τους ειδικούς. Μια θεωρία έχει προτείνει ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο δυσκολεύουν τις επιθέσεις των αρπακτικών, μια άλλη ότι ο «καλλίτερος» στον προσανατολισμό μπαίνει μπροστά για να οδηγήσει τους υπολοίπους. Μια τρίτη, που είναι και η επικρατέστερη, είναι ότι ο σχηματισμός V επιτρέπει στα πουλιά να εξοικονομούν ενέργεια κατά την πτήση τους στα μεγάλα ταξίδια [βλ. δημοσίευση στην επιθεώρηση «Nature» μελέτης του Βασιλικού Κτηνιατρικού Κολεγίου, με προσάρτηση σε 14 φαλακρές θρασκιόρρνιθες ειδικών μηχανημάτων τα οποία είχαν σχεδιάσει έτσι ώστε να καταγράφουν την θέση και τις κινήσεις των φτερών του κάθε πτηνού. 1 ]

– Το σχήμα που τα αποδημητικά πουλιά πετούν δεν ομοιάζει με το V του λατινικού αλφάβητου μόνον, αλλά και με το ισοσκελές τρίγωνο της θεωρίας του Κανόνα Αρμονίας που διέπει την μορφολογία του γηΐνου αναγλύφου [γεωδαιτικά ισοσκελή τρίγωνα σχηματίζουν, α) οι πηγές και οι εκβολές διαφορετικών ποταμών (2) , β) τα άκρα διαφορετικών νησιών (3)  και, γ) τα άκρα διαφορετικών λιμνών (4). Ομοίως και η σεισμική δραστηριότητα η οποία διέπεται από τον ίδιο.  Κανόνα Αρμονίας του γηϊνου αναγλύφου, ήτοι τον Κανόνα του Ισοσκελούς Τριγώνου, αφού γεωδαιτικά ισοσκελή τρίγωνα σχηματίζονται μεταξύ διαφορετικών επικέντρων σεισμών (5 , 6). (Αναφορικά με τον Κανόνα Αρμονίας του γηΐνου αναγλύφου, τις εκβολές και πηγές των ποταμών έδειξε ο ναός του Απόλλωνος Δειραδιώτη (7), τα άκρα των νησιών έδειξε ο ναός του Επικουρείου Απόλλωνος (8) και τα άκρα των λιμνών ο ναός του Απόλλωνος στην αρχαία Κόρινθο (9), ο ναός και μαντείο Απόλλωνος Πτώου (10)  και ο ναός του θερμίου Απόλλωνος (11)].

– Η υποψία ότι με το πέταγμα σε σχήμα V τα πουλιά ακολουθούν ασυναίσθητα τον Κανόνα  του Ισοσκελούς Τριγώνου, δηλαδή τον ίδιο  Κανόνα Αρμονίας που διέπει το γήινο ανάγλυφο, ενισχύεται από το γεγονός ότι την ίδια ακριβώς (ασυναίσθητη) συμπεριφορά επιδεικνύουν και οι άνθρωποι. Και τούτο, διότι εντελώς α σ ή μ α ν τ ε ς δομικές κατασκευές του πολιτισμού μας (με λογική μεταξύ τους σύνδεση και ομοιογένεια) που ενώ τα σημεία στα οποία οικοδομήθηκαν δεν θα μπορούσε ποτέ να επιλεγούν συνειδητά  βάσει ενός σχεδίου γεωδαιτικού μεταξύ τους δεσμού, ωστόσο, δένονται μεταξύ τους με τέλεια ισοσκελή γεωδαιτικά τρίγωνα ! !  Επίσης, ευθείες γεωδαιτικές γραμμές (σαν τις διαγώνιες ευθείες που πετούν οι κύκνοι)  σχηματίζουν α σ ή μ α ν τ ε ς δομικές κατασκευές του πολιτισμού μας. Τις δομικές α σ ή μ α ν τ ε ς κατασκευές στις οποίες αναφέρομαι υποδεικνύει, για μια ακόμη φορά, ένας Ναός του Απόλλωνος.

Πιθανόν η Γη να επιβάλεται στα είδη που φιλοξενεί κατά τρόπο εξουσιαστικό, μέσω μηχανισμού που παραμένει στην ανθρώπινη επιστήμη άγνωστος • η Γη είναι κάτι περισσότερο από αυτό που εμείς πιστεύουμε, και εμείς κάτι λιγότερο.

Ἀλαμπάσης

(Visited 284 times, 1 visits today)
Leave a Reply