Λῆξις (προσωρινῶς) συναγεργοῦ γιὰ τὸ Κυπριακό!!!

Ἀπέτυχε τὸ πραξικόπημα τῆς Γενεύης.
Μποροῦμε νὰ ἐλπίζουμε!!!

Χάρις στὴν τουρκικὴ ἀδιαλαξία ἀπέτυχε ἡ διάσκεψις γιὰ τὸ Κυπριακό, μία ἀπὸ τὶς πλέον ἐπικίνδυνες καὶ ὕπουλες ἐπιθέσεις ποὺ ἔχει δεχθεῖ ὁ Ἑλληνικὸς λαός.
Μία διάσκεψις ὅπου ξένες χῶρες, χωρὶς τὴν παρουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, συζητοῦν γιὰ τὸ μέλλον τῆς Κύπρου, μὲ σκοπὸ τὴν παράδοση τῶν «τίτλων ἰδιοκτησίας» της.
Εὐτυχῶς ποὺ τὸ λαβωμένο θηρίο, παγιδευμένο στὰ πολλά του ἐσωτερικὰ προβλήματα, ἀλλὰ καὶ στὴν μνημιώδη του βουλιμία, ἔχει χάσει τὴν αἴσθησιν τῆς πραγματικότητος καὶ τοῦ μέτρου.
Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο ἡ τουρκικὴ ἀντιπροσωπεία ἐγκατέλειψε τὴν Γενεύη, λέγοντας ὅτι «ἔχει καὶ ἄλλα, σημαντικότερα πράγματα νὰ κάνῃ»!!!
Προφανῶς, γιὰ τοὺς Τούρκους, ἔχουν προτεραιότητα στὶς δολοφονίες κάποιες ἄλλες μειονότητες, ἐντὸς Τουρκίας.

Οἱ περαιτέρω ἐξελίξεις στὸ Κυπριακὸ θὰ ἐξαρτηθοῦν πλέον ἀπὸ τὶς πολιτικὲς τῶν ἄλλων μεγάλων δυνάμεων: τῶν «συμμάχων» μας Ἀγγλοσαξώνων τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου καὶ τῆς ἀμερικανικῆς κυβερνήσεως, τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀλλὰ καὶ τοῦ Κρεμλίνου.
Τὸ «παιχνίδι» εἶναι πλέον φανερὸ ὅτι χονδραίνει…

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 144 times, 1 visits today)
Leave a Reply