Ὥρα νὰ ἀποδεχθοῦμε τὴν ἀποτυχία διαχειρίσεως τοῦ χρέους

Schaeuble:
«Δὲν στηρίζουμε νέο πρόγραμμα ἐὰν τὸ ΔΝΤ δὲν μπῇ στὸ Μνημόνιο

Ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν Wolfgang Schaeuble προειδοποίησε πὼς δὲν θὰ στηρίξη κάποιο νέο ἑλληνικὸ πρόγραμμα ἐὰν τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο ἀρνηθῇ νὰ συμμετάσχῃ στὸ τρέχον πρόγραμμα, ἐπαναλαμβάνοντας πὼς ἡ Γερμανία ἐμμένει στοὺς βασικούς της κανόνες γιὰ τὴν χρηματοδοτικὴ διάσωση τῆς Ἑλλάδος.»

Ἐπὶ τέλους!!! Λέει ἀλήθειες, ἔστᾦ καὶ μισές!
Εἶναι στριμωγμένος ἄγρια καὶ προεκλογικά.

Πολὺ ἁπλᾶ, δὲν μπορεῖ νᾶ προωθήσῃ εὐρωπαϊκὸ πρόγραμμα διότι ἐὰν τὸ ΔΝΤ δὲν συμμετάσχῃ, θὰ βγάλη ἀρνητικὴ ἔκθεση χρέους.

Πῶς θά περάση τόότε ὁ Σόιμπλε νέα χρηματοδότηση στή Βουλή τους γιά μή βιώσιμο χρέος…;;;

Ἀπὸ τὴν ἄλλην, πῶς θά ἀφήση νά σκάσῃ τό χρέος σέ ΕΣΜ, ΔΝΤ καί ΕΚΤ, χωρίς νά χρειασθῇ νά παραδεχθῇ τήν ἀποτυχία τῆς παραδοχῆς, ὅτι χρηματοδοτοῦσε μή βιώσιμο χρέος;

Τὸ πόκερ χόνδρυνε καὶ λύσις θὰ ὑπάρξη μόνον μὲ …θαῦμα!!!

Ὁ Σόιμπλε ἔσπρωξε τὰ πράγματα σὲ ἀδιέξοδο. Πόσες φορές θά τό ποῦμε;

Γιὰ τὴν ἀποτυχία τῆς χρεωκοπίας μας, φταῖμε ἐμεῖς. Γιὰ τὴν ἀποτυχία τῶν προγραμμάτων (ποὺ ξέρουμε ποιοὺς ἔσωσαν στὴν πραγματικότητα), οἱ θεσμοί. Τὸ ΔΝΤ ἔστω καὶ ἀργά, λέει ἀλήθειες. Ὁ Σόιμπλε καλεῖται νᾶ τὶς παραδεχθῇ ὀδυνηρά, ἀλλοιῶς θὰ σκάσῃ κανόνι πρὸς ὅλους, μὲ ἀγνωστες συνέπειες.

Τὸ χρέος οὐδέποτε ἔβγαινε μὲ αὐτὴν τὴν μορφή. Χρειάζεται ῥιζικὴ ἀναδιάρθρωσις καὶ τὰ πλεονάσματα γιὰτὴν ἐξυπηρέτησή του, ποὺ μὲ αἷμα μπορεῖ νὰ ἀντ;ξῃ ἡ οἰκονομία, εἶναι 1,5% ἐτησίως. Ὀσο καὶ νὰ συλλάβῃς τὴν παραοικονομία, ὅ,τι καὶ νὰ περικόψῃς, ὄσο καὶ νὰ φορολογήσῃς, πάλι δὲν βγαίνει.

Μόνον ἐὰν τρέχῃς μὲ μέσον ὅρο ἀναπτύξεως …12% ἐτησίως, μπορεῖς νὰ καλύψῃς μόνον τοὺς τόκους, ὄχι τὰ χρεολύσια, γιὰ νὰ μὴν σοῦ αὐξηθῇ τὸ χρέος, πρᾶγμα ἀδύνατον.

Τὸ φωνάζαμε ἀπὸ χρόνια καὶ τώρα πιὰ τὸ λέει ἀνοικτα καὶ τὸ ΔΝΤ.

Τὸ θέμα δεν εἶναι πολιτικό.
Δὲν μπορεῖ κάποιο κόμμα νὰ τὸ ἀντιμετωπίσῃ. Ὅποιος τὸ λέει, λέει ψέμματα. Εἶναι

Κανένα κόμμα δεν μπορεὶ να τὸ ἀντιμετωπίσει. Ὁποῖος τὸ λέει, λέει ψέματα. Εἶναι ἁπλὸ κ ἀδιαμφισβήτητο γεγονός.

Πάντα Κατερίνα

εἰκόνα

(Visited 73 times, 1 visits today)
Leave a Reply