Γερμανική ἐπιδίωξις τό Grexit;

«Ἡ Γερμανικὴ ἐλὶτ ἐπιδιώκει τὸ Grexit ἔως τὸν Ἰούλιο».

Μέσα σὲ ἕνα κλίμα ψυχρότητος, Εὐρωπαῖοι ὑπουργοὶ Οἰκονομικῶν, καθὼς καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, συνετάχθησαν σὲ κοινὸ στρατόπεδο ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, στὸ πρόσφατο (τὴν Πέμπτη) Eurogroup. 

«Τake it or leave it», ἦταν ἡ γενικοτέρα στάσις τους, στὸ προτεινόμενο πακέτο, μὲ τὴν ἑλληνικὴ πλευρὰ νὰ ἀπαντᾷ ὅτι δὲν θὰ τὸ δεχθῆ.

Μὲ δεδομένες τὶς δηλώσεις τῆς κυβερνήσεως, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ δεχθῇ τὴν λήψη νέων μέτρων κι ἐὰν μποροῦμε, ἀκόμη φυσικά, νὰ τοὺς πιστέψουμε, εἶναι ξεκάθαρη ἡ ἐξέλιξις. Οἱ ἐκλογὲς ἀναμένονται συντόμως, ἐνᾦ ἡ οἰκονομία βαδίζει ἀποφασιστικὰ πρὸς τὰ «βράχια»!!!

Τέλος στὰ παραμύθια.
Ὁ χρόνος πλέον μετρᾶ, καθὼς θὰ πλησιάζουμε πρὸς τὸν Ἰούλιο, μὲ τὶς ηὐξημένες ὑποχρεώσεις τῆς χώρας νὰ κορυφώνονται…

Μᾶς προειδοποίησε ἐξ ἄλλου, πρὸ λίγου καιροῦ, ὁ γνωστὸς δημοσιογράφος καὶ συγγραφέας Paul Mason, γράφοντας ἕνα σχόλιο στὸ twitter του: «Ἡ γερμανικὴ ἐλὶτ εἶναι ἕτοιμη νὰ ἐπιβάλη τὸ Grexιt ἔως τὸν Ἰούλιο».

Θεοφανάκης Στέφανος

 

 

(Visited 99 times, 1 visits today)
Leave a Reply