Γιὰ νὰ …λέμε!!!

Δόγμα μονό!!!

Τὸ πολιτικο-οἰκονομικὸ κατεστημένο τῶν Η.Π.Α.,
ἔχει νὰ κάνῃ λάθος ἐπιλογές, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ Κένεντυ.

Ὁ Τρᾶμπ εἶναι ἐπιλογὴ  τοῦ κατεστημένου.
Ἄλλως δὲν θὰ ἔριχνε ἀντίπαλό του μία ληγμένη θεόμουρλη…

Ὅλα τὰ ἄλλα, εἶναι νὰ ἔχουμε νὰ λέμε…

Πολυζωΐδης Θανάσης

(Visited 132 times, 1 visits today)
Leave a Reply