Γιὰ νὰ …λέμε!!!

Δόγμα μονό!!!

Τὸ πολιτικο-οἰκονομικὸ κατεστημένο τῶν Η.Π.Α.,
ἔχει νὰ κάνῃ λάθος ἐπιλογές, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ Κένεντυ.

Ὁ Τρᾶμπ εἶναι ἐπιλογὴ  τοῦ κατεστημένου.
Ἄλλως δὲν θὰ ἔριχνε ἀντίπαλό του μία ληγμένη θεόμουρλη…

Ὅλα τὰ ἄλλα, εἶναι νὰ ἔχουμε νὰ λέμε…

Πολυζωΐδης Θανάσης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply