Ὑποκρισία τοῦ Ζούκερμπεργκ γιὰ τὸ τεῖχος

Οἱ ἐπικριταὶ τοῦ τείχους στὰ σύνορα τῶν Η.Π.Α. μὲ τὸ Μεξικό.

———

Ἡ ὑποκρισία τοῦ Mark Zuckerberg

Ὁ κ. Mark Zuckerberg, ὁ γνωστὸς ἰδρυτὴς τοῦ Facebook, συνεχῶς καὶ ἀδιαλείπτως ἐπικρίνει τὴν ἰδέαν τῆς κατασκευῆς τοῦ τείχους τῶν Η.Π.Α. στὰ σύνορα μὲ τὸ Μεξικόν. Συνεχῶς ἐπιτίθεται (καὶ κατὰ τὴν προεκλογικὴν ἐκστρατείαν καὶ τώρα) ἐναντίον τοῦ Προέδρου Τρᾶμπ, τόσον διὰ τὸ ζήτημα τοῦ τείχους, ὅσον καὶ διὰ τὴν περιστολὴν τῆς ἐλευθέρας διακινήσεως καὶ ἐγκαταστάσεως ἀνθρώπων, εἶναι φανατικὸς τῶν OPEN BORDERS (ἰδέ: Mark Zuckerberg takes swipe at Donald Trump over Mexico border wall plan)!

Ὁ κ. Mark Zuckerberg ἔχει υἱοθετήσει καὶ διαδίδει τὸ σύνθημα: «Instead of building walls we can help build bridges!!!», ἀντὶ νὰ ὑψώνουμε τείχη ἂς βοηθήσουμε νὰ κτισθοῦν γέφυρες!

Εἰς τελευταίας δηλώσεις του εἶπε μεταξὺ ἄλλων: «I hear fearful voices calling for building walls and distancing people they label as others.», ἀκούω φωνὲς περιτρόμων ἀνθρώπων ποὺ καλοῦν νὰ ὑψωθοῦν τείχη καὶ οὕτως νὰ ἀπομακρύνουν τοὺς ἀνθρώπους, στοὺς ὁποίους κολλοῦν τὴν ἐτικέττα «ἄλλος»!

Ἡ πρακτικὴ τοῦ πράγματος

1.  Εἰς τὴν κατοικίαν τοῦ στὸ Λος Ἀντζελες (ἐπιβλητικὸν νεοκλασσικὸν κτίσμα ἐντὸς κήπου, ἀξίας δέκα ἑκατομμυρίων δολλαρίων, ὁ κ. Mark Zuckerberg ὕψωσε ὄπισθεν τῆς κανονικῆς ὑπαρχούσης περιφράξεως χαλύβδινον τοῖχον ὕψους ἄνω τῶν 2,5 μέτρων.

Τὸ σημαντικότερον:

2. Εἰς τὴν μαγευτικὴν νῆσον Kauai τῆς Χαβάης, στὴν κοινότητα Kilauea, ὁ κ. Mark Zuckerberg ἀγόρασε προσφάτως δύο μεγάλες παραθαλάσσιες ἰδιοκτησίες, ἐκτάσεως 750 ἐκταρίων καὶ ἀξίας διακοσίων Ἑκατομμυρίων δολλαρίων.

Τὸ πρῶτον πρᾶγμα που ἔκανε ἧτο νὰ ὑψώσῃ εἰς ὅλην τὴν ἄπειρον περιφερείαν τῆς ἰδιοκτησίας του παχύτατον πέτρινον τεῖχος, ὕψους ἄνω τῶν δύο μέτρων!

Λόγῳ δὲ τῆς δομῆς τοῦ ἐδάφους τὸ τεῖχος ὑψοῦται ὑπὲρ τὸν ὁρίζοντα τῆς κοινότητος, ἄνω τῶν 3,5 μέτρων, ἀποκόπτον αὐτὴν τελείως ἀπὸ τὴν θέαν πρὸς τὸν Ὠκεανόν, διὰ τὴν ὁποίαν ἧτο ἡ ἐν λόγῳ κοινότης πεφημισμένη (ἡ θέα ποὺ ἀπεκρύβη)!

Ἰδὲ καί: This amazing ocean view is brought to you by Mark Zuckerberg: The Facebook founder’s six-foot wall around $100m Hawaii retreat that obscures spectacular panorama for locals

Οἱ ἀτυχεῖς κάτοικοι διαμαρτύρονται, ἄνευ ἀποτελέσματος φυσικά, διαδηλώνουν πρὸ τοῦ τείχους καὶ τοὺς ἀπομακρύνουν σκαιῶς οἱ πολλοὶ Σεκιουριτάδες, ποὺυ φρουροῦν τὸ κτῆμα τοῦ κ. Mark Zuckerberg!
Ἰδὲ κι ἐδῶ:

Open Borders Zealot Zuckerberg Infuriates Neighbors; Builds Massive Security Wall Around His Hawaiian Home

‘People are furious down here’: Hundreds of protesters will amass at Mark Zuckerberg’s Hawaiian wall

——

Θλιβερὰ διαπίστωσις

Ὁ κ. Mark Zuckerberg ζητεῖ ἀπὸ ἐμέναν νὰ δεχθῶ τὸν κάθε λαθρομετανάστη, τὸν Μαροκινό, τὸν Πακιστανό, ἀπροστάτευτος στὴν πολυκατοικία μου, στὴν γειτονιά μου!! Αὐτὸς ὅμως θεωρεῖ «ἄλλον» τὸν εὐκατάστατον Ἀμερικανόν, ποὺ ἠγόρασε ἐξοχικὴν κατοικίαν στὴν κοινότητα Kilauea. Καὶ ὄχι μόνον κτίζει τείχη διὰ νὰ ἀπομονωθῇ, ὄχι μόνον διαθέτει ἐσμὸν Σεκιουριτάδων διὰ νὰ αἰσθάνεται ἀσφαλὴς εἰς μίαν περιοχήν, ποὺ εἶναι ἄγνωστος ἡ ἐγκληματικότης, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον, μὲ τρόπον ἄκρως ἐγωϊστικόν, τοὺς στερεῖ τὴν θέαν, χάριν τῆς ὁποίας ἠγόρασαν τὴν ἰδιοκτησίαν των!!!

Σημείωσις: Στὰ ἑλληνικὰ χωριὰ καὶ κωμοπόλεις τὰ ἀμφιθεατρικὰ κτισμένα, παλαιότερα, πρὸ τῆς ὑπάρξεως πολεοδομικῶν ἀδειῶν, τὸ δικαίωμα στὴν θέα ἧτο πλήρως ἐυιμικῶς κατοχυρωμένον  καὶ οὐδεὶς τὸ καταπατοῦσε!!!

Μαρίνης Παναγιώτης

(Visited 245 times, 1 visits today)
Leave a Reply