Ἰμίων τουρκική ταὐτότης;

Οἱ Ἑλληνικὲς ἀρχὲς δὲν ἀφήνουν οὔτε τοὺς ψαράδες νὰ πλησιάσουν στὰ Ἴμια, τὴν ὥρα ποὺ ὁ Τοῦρκος στρατηγὸς (Ἀκάρ, προφανῶς μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Σουλτάνου, ἀφοῦ δὲν εἶναι σὲ κάποιαν φυλάκη!) μπαίνει μὲ πυραυλάκατο, ποὺ συνοδεύει φουσκωτά, τὰ ὁποία πηγαίνουν στὰ Ἴμια.

Ζήτω μας καὶ μπράβο μας!

Κι ἐδῶ ὁ ἀρχηγὸς τῶν Τουρκικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ποὺ πέρασε τὴν βολτίτσα του ἀπὸ τὰ Ἴμια, μὲ πολεμικὸ πλοῖο καὶ μετὰ μὲ ἐλικόπτερο…

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 64 times, 1 visits today)
Leave a Reply