Ὑποψήφιοι τῆς ΝουΔοῦ(λάρας)!!!

Μαθαίνω πὼς ἐκεῖ, στὴν Λαχαναγορά, κατεβάζουν ὅποιον νἆναι γιὰ ὑποψήφιο.
Τελευταία προσθήκη στὰ ψηφοδέλτιά τους ὁ Γιῶργος Τσουκαλαδάκης.

Θυμᾶμαι ἕνα βιντεάκι τοῦ Γιώργου, λοιπόν, στὸ ὁποῖο εἶχαν κλείση τὸν διάδρομο ἀπό-προσγειώσεως, τοῦ Διεθνοῦς Ἀερολιμένος Ἀθηνῶν, μὲ το αἴτημα τῆς μὴ πωλήσεως τῆς Ὀλυμπιακῆς.
Αὐτὸ διεδραματίσθη τὸ 2008, τότε ποὺ διεδήλωνε κατὰ τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἡ ὁποία ἤθελε νὰ πουλήσῃ τὴν Ὀλυμπιακή, τὴν ὁποίαν, ὁ Τσουκαλαδάκης καὶ οἱ ὅμοιοί του συνδικαλιστατρᾶδες μὲ αὐτόν, ἤθελαν νὰ μείνῃ στὸ Δημόσιο.

Ἔκ τότε… κι ἀφοῦ ἔγινε κολαγόνος, εἶναι ὑπὲρ τῶν ἰδιωτικοποιήσεων.

Τά συμφέροντά μας, Γιώργη, νά εἶναι καλά κι ὅλα τά ὑπόλοιπα εἶναι ὑπό συζήτησιν;;  Ἔ;;;;

Ζαμπέτας Ἐμμανουὴλ

εἰκόνα

(Visited 180 times, 1 visits today)
Leave a Reply