Ὁλοκληρώνοντας τὸ πρόγραμμα παραπληροφορήσεως

Θὰ ξέρουμε ὅτι τὸ πρόγραμμα παραπληροφορήσεως ἔχει ὁλοκληρωθεῖ, ὅταν ὁ,τιδήποτε πιστεύει τὸ ἀμερικανικὸ κοινὸ εἶναι λανθασμένο.

William Casey

Διευθυντὴς τῆς C.I.A.

(Ἀπὸ τὴν πρώτη συνάντηση μὲ τὸ προσωπικὸ τῆς CI.A., 1981)

(Visited 137 times, 1 visits today)
Leave a Reply