Χωρίς πόλεμο μπορεῖ νά ζήσῃ ἡ Ἀμερική;

Μόλις παρηκολούθησα μία ἀπὸ τὶς τελευταῖες ὁμιλίες τοῦ Τρᾶμπ σὲ στρατιωτικὴ ἀεροπορικὴ βάση τῆς Φλόριντας. Τὸ μήνυμά του ξεκάθαρο, τὸ ἐπανέλαβε ἐξ’ ἄλλου πολλὲς φορὲς καταχειροκροτούμενος. «Θὰ σᾶς κτυπήσουμε ἀμείλικτα».
Καὶ νομίζω πὼς πρέπει νὰ τὸν πιστέψουμε. Ἡ Ἀμερικὴ ἑτοιμάζεται καὶ πάλι γιὰ πόλεμο. Τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶ εὑρίσκονται στοὺς δρόμους διαδηλώνοντας ἐνάντια στὴν ἐκλογή του, ἐνισχύει τὴν προοπτικὴ αὐτήν.

Παρόμοια κατάστασις ἐπικρατοῦσε στὴν Ἀμερικὴ καὶ τὸ 2000, μετὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Τζῶρζ Μποῦς, ὅπου ὁ κόσμος εὑρίσκετο ἐπὶ πολλοὺς μῆνες στοὺς δρόμους διαδηλώνοντας. Ὥσπου ἦλθε ἡ 9/11 καὶ ἐδωσε τὴν ἀφορμὴ γιὰ τὶς εἰσβολὲς στὸ Ἀφγανιστὰν πρώτα καὶ στὸ Ἰρὰκ λίγο ἀργότερα.

Ἐξάλλου πρέπει νὰ θυμόμμαστε διαρκῶς ὅτι ἡ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ  δὲν μεταβάλλεται ἀπὸ τὸ ἑκάστοτε πρόεδρο. Καὶ τὰ σημάδια τὸν τελευταῖο καιρὸ δείχνουν πρὸς τὴνἰδίαν, γνωστὴ κατεύθυνση. Ἡ προεδρία του ἄρχισε μὲ ἀπειλὲς πολέμου, ὄχι μόνον ἐνάντια στοὺς ἰσλαμιστὲς τοῦ ISIS, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον μίας ὁλοκλήρου χώρας, αὐτῆς τοῦ Ἰράν. Ἀκόμη καὶ κατὰ τῆς ἰδίας τῆς Κίνας.

Βλέπετε, ὁ «λαός» τὸν ἐξέλεξε «δημοκρατικά», ὁπότε τώρα ἔχει κάθε δικαίωμα νὰ συσπειρώσῃ καὶ νὰ βάλῃ στὴν θέση υους τὰ «στρατιωτάκια» γιὰ τὴν ἐπομένη θυσία τοῦ «μεγάλου καὶ ξεχωριστοῦ» αὐτοῦ «ἔθνους».
Γιατὶ ὅπως εἴπαμε ἡ Ἀμερικὴ δὲν μπορεῖ νὰ ζήσῃ χωρὶς πολέμους…

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 126 times, 1 visits today)
Leave a Reply