Ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς

Ὅλα δείχνουν πὼς τὸ θέμα τῆς δραχμῆς καὶ ἡ ἐπιστροφὴ στὸ ἐθνικὸ νόμισμα εὑρίσκεται πολὺ ὑψηλὰ στὴν ἀτζέντα. Ἡ ἐπιβεβαίωσις τῆς συναντήσεως Τσίπρα μὲ ἐκπροσώπους τῶν Rothschild & Co στὸ Παρίσι μόνον αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ σημαίνῃ. Οἱ δημοσκοπήσεις ἐξ ἄλλου δείχνουν ὅτι οἱ πολῖτες ἔχουν πεισθεῖ καὶ ἐπιθυμοῦν ἐθνικὸ νόμισμα.

Ὁ Γερμανὸς Σόιμπλε ἀπειλεῖ τὴν Ἑλλάδα νὰ δεχθῇ αὐστηροτέρους ὅρους ἤ νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν Εὐρωζώνη.
Κι ὅλα αὐτὰ ἐνῶ ἡ χώρα εὑρίσκεται σὲ κατάσταση κυλιομένης χρεωκοπίας, μὲ ἕνα τεράστιο ἐξωτερικὸ χρέος, ἄδεια ταμεῖα καὶ κατεστραμμένη βιομηχανία καὶ παραγωγικὴ οἰκονομία, ἀλλὰ καὶ μὲ ἕνα τεράστιο ἰδιωτικὸ χρέος, ποὺ φθάνει στὰ 200 δισεκατομμύρια. 

Στὴν κυριολεξία πλέον μελλοθάνατοι μὲ τὴν θηλειὰ τῆς ἀγχόνης στὸν λαιμό. 
Ὅλοι συμφωνοῦμε ὅτι ἦταν λάθος ἡ εἴσοδος τῆς χώρας στὸ εὐρῶ καὶ πρέπει κάποτε νὰ τελειώσῃ αὐτὸ μὲ τὴν ἐπιστροφή μας σὲ ἐθνικὸ νόμισμα.
Ἀλλὰ ὄχι τώρα… Ὄχι κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες καὶ μὲ τελικὸ κριτὴ τὸ Ἀγγλικὸ Δίκαιο, ὅπου τὸ χρέος θὰ μετατραπῆ αὐτομάτως σὲ ἐθνικὸ νόμισμα καὶ τελικῶς θὰ εἶναι δυσβάστακτο.

Καὶ ὁπωσδήποτε φυσικὰ ὄχι μὲ τὸ διπλὸ νόμισμα, ποὺ θέλει ὁ Σόιμπλε, διότι αὐτὸ σημαίνει νόμισμα κατοχικό, τὸ ὁποῖον θὰ ἐλέγχουν οἱ Γερμανοί.

Δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ βγάλουμε τὰ μάτια μας μόνοι μας τώρα.
Καλλίτερα νὰ ἀφήσουμε στοὺς ἄλλους τὴν εὐθύνη τῆς ἀποπομπῆς τῆς χώρας μας ἀπὸ τὸ εὐρῶ.
Καλλίτερα νὰ μὴν ἐμπιστευόμεθα τὴν ἀνάληψη αὐτῆς τῆς εὐθύνης μόνον ἀπὸ τὴν «ἀριστερά» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ  ὅ,τι αὐτὸ μπορεῖ νὰ σημαίνῃ γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
Ἀπαιτεῖται τοὐλάχιστον ἐθνικὴ συνεργασία ὅλων τῶν πολιτικῶν καὶ παραγωγικῶν δυνάμεων.

Κλείνοντας πρέπει νὰ καταλάβουμε ὅλοι μας, πολὺ καλά, πὼς οὔτως ἢ ἄλλως ἔρχονται πολὺ δύσκολες ἡμέρες.
Ὁπότε καλό μας κουράγιο… 

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply