Δύναμις καταναλωτοῦ

Ἡ θεία μου (ἀδελφὴ τοῦ πατέρα μου), ὑπῆρξε στὴν μακρυὰ ζωή της (93) ἐξόχως ἐπιλεκτική.
Ἤθελε τὰ χρήματά της νὰ πιάνουν τόπο καὶ νὰ ἐπιβραβεύῃ καλλιτέρους.

Πρὸ 25 περίπου ἐτῶν καὶ ἐνῶ εὑρίσκετο στὸν Βόλο γιὰ διακοπὲς μὲ τὸν θεῖο μου, μοῦ ζήτησε νὰ τοὺς γυρίσω στὴν Ἀθῆνα μὲ τὸ αὐτοκίνητό μου.

Προθυμοποιήθηκα (γέροὶ ἄνθρωποι ἦσαν καὶ ὁ θεῖος δὲν ὁδηγοῦσε πλέον) καὶ γιὰ να μὲ εὐχαριστήσουν μοῦ ἔταξαν «ψάρι» σὲ κάποιο σημεῖο τῆς ἐθνικῆς ὁδοῦ.

Σταματήσαμε στὴν πρώτη ψαροταβέρνα (νομίζω στὸν Καραβόμυλο), μᾶς ἐζήτησε νὰ περιμένουμε στὸ αὐτοκίνητο, ἔκανε καταδρομικὴ ἐπιχείρηση κι ἐπέστρεψε, λέγοντάς μας ὅτι ἦταν βρώμικος.
Ἡ διαδικασία ἐπανελήφθη ἄλλες 4-5 φορὲς μὲ ἀρνητικὰ ἀποτελέσματα.

Τελικὰ καὶ ἀφοῦ φθάσαμε στὴν Ἀθῆνα νηστικοί, πήγαμε σὲ γνωστή της ψαροταβέρνα στὸ Καλαμάκι (ἢ κάπου κοντά), τὴν ὁποία ἐμπιστεύετο γιὰ 40 τοὐλάχιστον χρόνια τότε.

Ἡ θεία ἔκανε καταδρομικὲς στὶς τουαλέτες κι ἀπὸ ἐκεῖ ἔκρινε, πρωτίστως, τὸ κατάστημα.

Ἡ δύναμις τοῦ καταναλωτοῦ  (ἐὰν τὴν κατανοήσῃ) εἶναι τεραστία καὶ ἀνωτέρα, ἀπὸ ὅλα τὰ χᾶσπ, τὰ ἄϊζο καὶ καταργεῖ στὴν οὐσία ὅες τὶς κρατικὲς γραφειοκρατίες.

Ναί, ἡ ἀόρατη χεὶρ τῆς ἀγορᾶς «δουλεύει».

Μαλαμούλης Δημήτρης

εἰκόνα

(Visited 155 times, 1 visits today)
Leave a Reply