Βομβαρδίζοντάς μας μὲ συμμαχικὴ …«ἀγάπη»!!!

Κατὰ «λάθος» κι’ ἐξ ἐπίτηδες «συμμαχικοί» βομβαρδισμοί…

Οἱ καλοί μας σύμμαχοι, τῶν ὁποίων οἱ πράκτορες μᾶς κυβερνοῦν ἀκατάπαυστα μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Καποδίστρια, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μὲ πολὺ ἀγάπη, βομβάρδισαν τὴν Θεσσαλονίκη σκοτώνοντας 1000 ἀμάχους καὶ τὸν Πειραιᾶ, σκοτώνοντας τοὐλάχιστον 10000 ἀμάχους.

Ἴσως εἶναι καὶ λίγοι ἐὰν τοὺς συγκρίνουμε μὲ τοὺς 300.000 ποὺ ὁδήγησαν σὸν θάνατο ἀπὸ πεῖνα μὲ τὸ θαλάσσιο ἐμπάργκο, ποὺ μᾶς ἐπέβαλαν, ἀφήνοντας τὴν χώρα χωρὶς τρόφιμα καὶ φάρμακα.
Αὐτοὶ εἶναι καὶ οἱ ληστὲς τοῦ χρυσοῦ τῆς Ἑλλάδος.

Οὐδεὶς «Ἕλλην»  πολιτικός, μετὰ τὸν πόλεμο, ἐζήτησε εὐθῦνες.
Οὐδεὶς ἀπήτησε νὰ παραπεμφθοῦν σὲ ίκη.
Τὸ «ἑλληνικό» κράτος τῶν πρακτόρων τὸ …ξέχασε!!!
Καμμία μνήμη, κανένα μνημόσυνο γιὰ τοὺς …ἀπεριτμήτους Ἕλληνες!!!

Διαταγὴ Γερμανικῆς Διοικήσεως γιὰ ἀπομάκρυνσιν τῶν ἀμάχων ἀπὸ τὶς περιοχὲς βομβαρδισμοῦ, γιὰ νὰ …προστατευθοῦν ἀπὸ τὴν «ἀγάπη» τῶν συμμάχων μας!!!

Σπανὸς Πανορμίτης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply