Φέτα καὶ λοιπὰ Π.Ο.Π. ἐκτὸς προστασίας ἀπὸ τὸ …1976!!!

Το 1976, όταν γίνονταν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ελληνικής κυβερνήσεως και ΕΕ, για την κατοχύρωση της ονομασίας ελληνικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ενωση, υπήρχε ένα κοντό αλλά τετραπέρατο ανθρωπάκι, πρόεδρος της Συνεργάλ, που συμμετείχε σ’ αυτές, ονόματι Παππάς.

Όταν τον απέπεμψαν από την διαπραγματευτική ομάδα χωρίς λόγο και αιτία, πήγα και τον βρήκα και του πήρα μια συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» της εποχής.

Συνιστά εθνικό έγκλημα, μου είχε πεί, το ότι δεν θέλησαν να κατοχυρώσουν εντός της ΕΕ, τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα από πρόβειο γάλα και ειδικά την φέτα, που δεν παράγεται πουθενά μ’ αυτήν την οργανική σύνθεση.
Καμμία χώρα στην Ευρώπη δεν έχει την ποσότητα και την ποιότητα της δικής μας παραγωγής σε πρόβεια προϊόντα, κατέληξε, για να προφητεύσει:Αυτό θα το πληρώσουμε ακριβά κάποιαν ημέρα.

Για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας η δημοσιογραφική αυτή μαρτυρία…

Ῥούσσης Νῖκος

εἰκὼν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply