Χρέος μας νὰ ὑπάρχῃ ἡ (κάθε εἴδους) ΕΡΤ….

Λεφτὰ μπορεῖ νὰ μὴν ὑπάρχουν, θέσεις ὅμως γιὰ διορισμοὺς ὑπάρχουν καὶ εἰδικῶς στὰ κυβερνητικὰ μαγαζάκια, ὅπως ἡ ΕΡΤ, ὅπου ἐδιορίσθησαν 49 (!) νέοι προϊστάμενοι!!!

Φυσικὰ μὲ παχυλοὺς μισθοὺς καὶ ὅλα τὰ ἐπὶ πλέον ἐπιδόματα, τίτλους, καθὼς καὶ ὅ,τι ἄλλο θὰ προκύψη στὴν πορεία..

ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ!
Στην Δημόσια Τηλεόραση προσελήφθησαν 49 νέοι Προϊστάμενοι – Οι τίτλοι τους ξεπερνούν κάθε φαντασία

 Όχι έναν, όχι δύο αλλά 49 νέους προϊσταμένους απέκτησε η ΕΡΤ  σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα. 
Αυτοί που δρομολόγησαν την δημιουργία των θέσεων αν μη τι άλλο είχαν μεγάλη φαντασία για τους νέους τίτλους που συνοδεύονται από τα αντίστοιχα επιδόματα, όπως π.χ. προϊστάμενος πρωτοτύπου περιεχομένου, προϊστάμενος γλωσσικής υποστηρίξεως μέχρι και προϊστάμενος για τις …έκτακτες ενημερωτικές εκπομπές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Γενική Διεύθυνση Νέων Μέσων απέκτησε τέσσερις προϊσταμένους:
• Πρωτοτύπου Περιεχομένου,
• Ψηφιακών Εκδόσεων,
• Ροής Επικαιρότητας και
• Δημιουργικού Σχεδιασμού

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι άλλος προϊστάμενος θα παρακολουθεί το ΑΠΕ και τους ρεπόρτερ, άλλος θα ζητά από τους ρεπόρτερ αποκλειστικά θέματα, άλλος θα έχει τον σχεδιασμό και άλλος τις ψηφιακές εκδόσεις!

Η Γενική Διεύθυνση Προγράμματος στελεχώθηκε με έξι προϊσταμένους:
• Προβολής,
• Γλωσσικής Υποστηρίξεως,
• Συνθέσεως
• Ροής Προγράμματος,
• Ξένου Προγράμματος,
• Ελληνικού Προγράμματος
• Τμήματος Εσωτερικής Παραγωγής

Με τρεις προϊσταμένους για το ελληνικό, το ξένο πρόγραμμα και τις εσωτερικές παραγωγές, μάλλον φαντάζει λογική και η επιλογή προϊσταμένου συνθέσεως και ροής προγράμματος.

Δύο – δύο στο αρχείο
Δύο προϊσταμένους αποκτά και ο Διευθύνων Σύμβουλος, για το Τμήμα Διαχειρίσεως Αρχείων- Μουσείου και το Τμήμα Αποκαταστάσεως, Ψηφιοποιήσεως και Τεκμηριώσεως του Αρχείου. Η Γενική Διεύθυνση Ενημερώσεως απέκτησε 8 προϊσταμένους (για το ρεπορτάζ, την σύνταξη κ.ο.κ.) εκ των οποίων ένας είναι υπεύθυνος για τις… έκτακτες ενημερωτικές εκπομπές.
Δέκα προϊστάμενοι θα υπάρχουν στην Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας. Άλλος για τις δορυφορικές συνδέσεις, άλλος για τις ραδιοζεύξεις, άλλος για τις τηλεπικοινωνίες, άλλος για την μετάδοση του προγράμματος, άλλος για τα κέντρα εκπομπής κοκ.

Πρωταθλήτρια σε αριθμό προϊσταμένων είναι η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Με άλλον προϊστάμενο για τις διαφημίσεις και άλλον για τις… αμοιβαίες διαφημίσεις, με προϊστάμενο δαπανών και προϊστάμενο δαπανών κινήσεως, με προϊστάμενο προμηθειών και προϊστάμενο προμηθειών παγίων και ανταλλακτικών.

Τέλος δύο ακόμη προϊστάμενοι, Επικοινωνίας και Εμπορικού Τμήματος εντάχθηκαν στην Γενική Διεύθυνση της ΕΡΤ3.

πηγὴ

Ἡ παθογένεια τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο, ὅπου συνηθίζεται φυσικὰ οἱ «προϊστάμενοι» νὰ ὑπερτεροῦν τῶν ὑπαλλήλων.
Αὐτοῦ τοῦ ὑπερτρόφου Δημοσίου τομέως, ποὺ θεωρεῖται ὁ κύριος ἔνοχος γιὰ τὴν διαχρονικὴ συσσώρευση ἐλλειμάτων καὶ τὴν κρίση χρέσους.

Ἀπὸ τὸν ἴδιον αὐτὸν  Δημόσιο τομέα φυσικὰ εὑρίσκονται ὑπὸ μόνιμον διωγμὸν οἱ μόνοι ποὺ μποροῦν νὰ παράγουν πλοῦτο στὴν χώρα: οἱ ἐπιχειρήσεις καὶ οἱ ἰδιωτικοὶ ὑπάλλοιλοι.
Ἕνας Δημόσιος τομεὺς ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ συνειδητοποιήσῃ πὼς συντηρεῖται ἀπολύτως ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ διώκει, ἐνᾦ παραμένει ἄκρως ἀντιπαραγωγικός, μὲ χιλιάδες ἀχρήστους, σὲ ἄχρηστες θέσεις ἐργασίας, ἀνικάνων νὰ προσφέρουν τὸ παραμικρό.

Ἀκριτῶς δῆλα δὴ ὅπως ὅλοι αὐτοὶ οἱ νέοι προϊστάμενοι στὴν Γενικὴ Διεύθυνσιν Νέων Μέσων τῆς ΕΡΤ.

Θεοφανάκης Στέφανος

 

(Visited 99 times, 1 visits today)
Leave a Reply