Ῥωσσική ἀπειλή ἐπάνω ἀπό τήν Εὐρώπη;

Ἐφέτος ἡ Πολωνία προχώρησε σὲ αὔξηση τοῦ στρατοῦ της κατὰ 50%,
ἀπὸ 100.000 σὲ 150.000.

Τὸ ἴδιο καὶ ἡ Φινλανδία, ἀπὸ 230.000 σὲ 280.000.

Τὰ ἴδια καὶ στὴν Σουηδία… καὶ στὴν Δανία…

Ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ ἀντιμετωπισθῇ ἡ …ῥωσσικὴ ἀπειλή.

Πόλεμος πάντων μὲν πατὴρ ἐστί, πάντων δὲ βασιλεύς.
Καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε,
τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε, τοὺς δὲ ἐλευθέρους…

 strategypage.com

helsinkitimes.fi

spacewar.com

Πολυζωΐδης Θανάσης

(Visited 109 times, 1 visits today)
Leave a Reply