Μία …«Ἀντιγόνη» γιὰ τὶς «ἔμφυλες ταὐτότητες»

«Ἀντιγόνη»
Κέντρο Πληροφορήσεως καὶ Τεκμηριώσεως

Προτάσεις γιὰ δραστηριότητες τῆς «Ἀντιγόνης» περιλαμβάνονται στὸ ἐκπαιδευτικὸ ὁδηγὸ «Ἔμφυλες ταὐτότητες ὑλικὸ ὑλικὸ προτάσεις γιὰ δράσεις» τοῦ Πολυχρώμου σχολείου

Χαμῆλος Μίμης

(Visited 139 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μία …«Ἀντιγόνη» γιὰ τὶς «ἔμφυλες ταὐτότητες»

Leave a Reply