Μία …«Ἀντιγόνη» γιὰ τὶς «ἔμφυλες ταὐτότητες»

«Ἀντιγόνη»
Κέντρο Πληροφορήσεως καὶ Τεκμηριώσεως

Προτάσεις γιὰ δραστηριότητες τῆς «Ἀντιγόνης» περιλαμβάνονται στὸ ἐκπαιδευτικὸ ὁδηγὸ «Ἔμφυλες ταὐτότητες ὑλικὸ ὑλικὸ προτάσεις γιὰ δράσεις» τοῦ Πολυχρώμου σχολείου

Χαμῆλος Μίμης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Μία …«Ἀντιγόνη» γιὰ τὶς «ἔμφυλες ταὐτότητες»

Leave a Reply