Ζωντανές τουρκικές ἀναμεταδόσεις ἀπό τά νησιά μας;

Οἱ Τοῦρκοι ἔχουν «ἁπλώσει» κάμερες καὶ τραβοῦν δεκάδες λήψεις καθημερινῶς, σὲ ὅλο τὸ μῆκος τῶν Μικρασιατικῶν ἀκτῶν, πρὸς τὸ Αἰγαῖον.
(Ἀπὸ Δωδεκάνησα ἔως Μυτιλήνη).3

Τὸ πιθανότερον εἶναι πὼς περιμένουν νὰ καταγράψουν ζωντανὰ ἕνα σκηνικὸ προκαλούμενο ἀπὸ τοὺς …ἰδίους, γιὰ νὰ βγοῦν παγκοσμίως καὶ νὰ ζητήσουν τὴν ἀποστρατικοποίηση τοῦ Αἰγαίου, κατηγορώντας ἐμᾶς.

Ἁ.Ἑ.

Υ.Γ. Ἐκτὸς κι ἐάν…
…ὅντως κάποιαν στιγμὴ μᾶς ἐπιτεθοῦν, τραβώντας λήψεις κι ἀποσπώντας δυνάμεις μας, γιὰ ἀντιπερισπασμὸ στὶς βραχονησίδες, ἐνᾦ ὁ πραγματικός τους «στόχος» θὰ εἶναι κάπου ἀλλοῦ, ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ δὲν μᾶς δείχνουν!!!

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply