Ὑπὲρ Πατρίδος καὶ μόνον!!!

Νὰ κατεβοῦν ὅλες οἱ κομματικὲς σημαῖες καὶ τὰ θρησκευτικὰ λάβαρα.
Ὅλοι Ὑπὲρ Πατρίδος!!!

Ἂς διώξουμε τοὺς ξένους, ποὺ μᾶς κυβερνοῦν.
Ἂς ξανακτίσουμε τὴν Πατρίδα μας κι ἂς ξεχάσουμε ὅλα ὅσα μᾶς χωρίζουν, ἔχοντας πάντα τὴν Πατρίδα ἐπάνω ἀπὸ ὅλα!

Τώρα, πρὶν νὰ εἶναι ἀργά!!!

Σταθόπουλος Ἰκτῖνος

εἰκόνα

(Visited 163 times, 1 visits today)
Leave a Reply