Ὥρα τῆς ἀποζημιώσεως γιά τήν «Βεργίνα»;

Ἡ ζυθοποιΐα «Βεργίνα» ζητᾶ ἀποζημιώσεις ἀξίας 100.000.000 ἀπὸ τὴν «Ἀθηναϊκὴ Ζυθοποιΐα» γιὰ τὰ ὅσα ὑπέστη ἀπὸ τὰ …«ἔργα καὶ ἡμέρες της»!!!

Greek Brewery Slaps Heineken With €100M Suit

Ἀναμένοντας μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον τὸ ἀποτέλεσμα, ἂς εὐχηθοῦμε, ἀπὸ καρδιᾶς κάθε ἐπιτυχία στοὺς ἐπιχειρηματίες, ποὺ ἀκόμη ἀγωνίζονται γιὰ νὰ μὴν τοὺς καταπιοῦν τὰ …«περιούσια» συμφέροντα.

Ἀπὸ καρδιᾶς εὔχομαι νὰ τοὺς ἐξαφανίσουν, γιὰ τὸ καλὸ τῆς Ἀνθρωπότητος!
Τὰ σκουπίδια περίσσεψαν!!!

Φιλονόη

(Visited 305 times, 1 visits today)
Leave a Reply