Ὑπό τήν ἀπειλή (καί) αὐτοσχεδίων ὅπλων;

Σόκ!!!
Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἑλλάδα συλλαμβάνεται Ἀλβανὸς μὲ αὐτοσχέδια ὅπλα (μὲ τρεῖς κάνες τὸ κάθε ἕνα!!!)!!!

Τεράστιος κίνδυνος γιὰ τὴν δημοσία ἀσφάλεια!!!!!!!!

Καταλαβαίνετε τί ἔχει νά γίνῃ, σὲ περίπτωση πού ξεσπάσουν ἐκτεταμένες συμπλοκές;
Χωρὶς να ὑπολογίζουμε καὶ τὰ κλεμμένα ὅπλα ἀπό τις Ἀλβανικὲς στρατιωτικὲς ἀποθῆκες πρὶν χρόνια, ποὺ εὑρίσκονται διασκορπσιμένα σὲ κρύπτες ἀνᾷ τὴν Ἑλλάδα!!!

Κατὰ τὰ ἄλλα, ὁ πολίτης ποὺ θέλει νόμιμα νὰ κατέχῃ ἕνα ὅπλο, γιὰ νὰ ὑπερασπισθῇ τὴν ζωή του καὶ τὴν περιουσία του, ἀντιμετωπίζει ἕνα σωρὸ γραφειοκρατικὰ κωλλήματα…
…γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθοῦμε στὴν ξεπερασμένη Νομοθεσία περὶ αὐτοαμύνης καὶ τοὺς «κανόνες ἐμπλοκῆς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, ποὺ δὲν συγκρίνονται μὲ τὴν σημερινὴ ἐγκληματικότητα, ποὺ καλπάζει, σὲ ὅλην τὴν χώρα…

Ἀλεξίου Δημήτριος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply