Δευτέρα γλῶσσα ἡ …τουρκικὴ γιὰ τοὺς Πομάκους!!!

Ἡ τουρκοπροσκυνημένη κυβέρνησις ἔχει εἰσαγάγει στὰ Πομακοχώρια τῆς Θράκης ὡς δευτέρα γλῶσσα τὴν …τουρκικὴ κι ὄχι τὴν πομακική!!!

Στὴν Θράκη δὲν ἔχουμε Τούρκους. Ἔχουμε Πομάκους καὶ Ῥομᾶ.
Ἄλλο ἡ γλῶσσα τῶν Πομάκων, ἄλλο ἡ γλῶσσα τῶν Ῥομᾶ καὶ ἄλλο ἡ τουρκική!

Ἡ προδοσία (καὶ τῶν) ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ εἶναι διαρκὴς κι ἐθνοκτόνος!
Ξεσηκωθεῖτε!

Ἰκτῖνος Σταθόπουλος

εἰκόνα

(Visited 142 times, 1 visits today)
Leave a Reply