Χασαπόμαγκες

Μὲ ἀφορμὴ τὶς ἀπειλὲς τοῦ Τούρκου ΥΠΕΞ Τσαβούσογλου…

Οὐδέποτε κατάλαβα τὸ πῶς εἶναι δυνατόν, τύποι σὰν αὐτόν, μὲ συμπεριφορὰ χασαπόμαγκα καὶ μύτη ποὺ θυμίζει μπουγατσομάχαιρο, καταφέρνουν νὰ φθάσουν σὲ τέτοιες θέσεις.

Τύποι μᾶλλον περιθωριακοὶ καὶ ἀπροσάρμοστοι, παρὰ ὑπουργοὶ ἐξωτερικῶν.

Ἐκτὸς κι ἐὰν ἰσχύῃ τὸ ὅτι οἱ πολιτικοὶ ἡγέτες ἐκφράσουν τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς «τουρκικῆς ψυχῆς», δηλαδὴ τὰ ἐξῆς δύο: Φιλοπατρία (βλέπε ἐπεκτατικὸς –  κατακτητικὸς ἐθνικισμός) καὶ Ἰσλάμ!

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 123 times, 1 visits today)
Leave a Reply