Δὲν αἵρεται ἡ ἀσυλία 166 βουλευτῶν, ὑπευθύνων ἐκχωρήσεως Ἐθνικῆς κυριαρχίας!!!

Διαρκῆ (καὶ μὴ παραγραφέντα) ἐγκλήματα:

 1. Ἐγκλήματα κατὰ τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας
 2. Ἐγκλήματα συμμετοχῆς (συμμορίες, ἑταιρεῖες, [βλέπε καὶ ὑπεράκτιες κατὰ τῆς χώρας καὶ τοῦ δημοσίου συμφέροντος], μασσωνικὲς στοές, πολυεθνικὲς καὶ εἰσοδισμὸς μελῶν τους σὲ κυβερνητικὰ σχήματα)
 3. Ἐγκλήματα Κατοχῆς (βλέπε καὶ γερμανικὴ κατοχή, τραπεζικὴ κατοχή, τοκογλυφικὴ κατοχή, σημερινὴ κατοχή…)
 4. Ἐγκλήματα παραλείψεως (βλέπε ΕΛΣΤΑΤ, Γεωργίου, Ἐφόρων, Δικαστῶν, Δημοσίων ὑπαλλήλων, βουλευτῶν, προέδρων βουλῆς, προέδρων δημοκρατίας, κρατικῶν ὑπαλλήλων, ἰδιωτικῶν ἑταιρειῶν ποὺ συμμετεῖχαν στὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς χώρας).

Τὰ διαρκῆ ἐγκλήματα οὐδέποτε παραγράφονται καί, ὅταν κι ἐφ΄ ὅσον ἀποκατασταθῇ τὸ δίκαιον, ἐκδικάζονται καὶ ἐπιβάλλονται οἱ σχετικὲς μὲ τὸ ἔγκλημα ποινές.

Μερικὰ ἀπὸ τὰ διαρκῆ ἐγκλήματα, βάσει τῆς νομοθεσίας μας, (πληροφορίες ἀπὸ ἐδῶ) ἀλλὰ καὶ κανόνων Διεθνοῦς Δικαίου:

 • Ἐσχάτη προδοσία (ἄρθρα παρακάτω)
 • Συμμετοχὴ σὲ ἐγκληματικὴ ὀργάνωσιν (καὶ σύστασις συμμορίας)-ἄρθρον 187 ποινικοῦ κώδικος
 • Διατάραξις οἰκογενειακῆς-οἰκιακῆς εἰρήνης
 •  Σωματεμπορία (καθὼς καὶ ἐμπορία ἀνθρωπίνων ὀργάνων, κάτι ποὺ «ἐνομιμοποίησε» ὁ πρακτορίσκος GAP)
 • Ἁρπαγὴ (ἀπαγωγή, ἄμεσος ἢ ἔμμεσος).
 • Ἁρπαγὴ ἀνηλίκων.
 • Ἀκουσία κι ἐκουσία ἀπαγωγή.
 • Παράνομος κατακράτησις πολιτῶν (εἶτε ἀπὸ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς εἶτε κι ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ καθεστώς, ὑπὸ τὴν μορφὴ τῆς «φοροδοτικῆς ὑποχρεώσεως» ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἀντισυνταγματικὴ καὶ καθ΄ ὅλα παράνομη «Ἀνεξάρτητο Ἀρχὴ Εἰσπράξεων»)
 • Κατοχὴ ἐκρηκτικῶν ὑλῶν (βλέπε καὶ «μπαχαλάκηδες», ποὺ εἶναι UCKάδες, ὑπάλληλοι τοῦ πSoros, ὑπάλληλοι πολυεθνικῶν, δάκτυλοι ξένων πρεσβειῶν, ὑπάλληλοι τοκογλύφων καὶ μέλη Μ.Κ.Ο.)
 • Ἁρπαγὴ ἀνηλίκων (βλέπε Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία καὶ κατ’ ἐξακολούθησιν ἁρπαγὴ ἀνηλίκων ἀπὸ τὶς οἰκογένειές τους, σὲ πολλὲς χῶρες τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, μὲ πρόσχημα τὴν …προστασία τους ἀπὸ τὶς οἰκογένειές τους!!!)
 • Πορνογραφία ἀνηλίκων (βλέπε καὶ κυκλώματα παιδεραστῶν, ἰδίως μέσα στὰ κυκλώματα τῶν βουλευτῶν καὶ τῶν εὐρωβουλευτῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν δικαστῶν, ποὺ ἀποσιωποῦν καὶ ἀποκρύπτουν διαρκῆ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος).
 • Παραβίασις ὑποχρεώσεως διατροφῆς.

 Ὅλος ὁ ποινικὸς κώδιξ ἐδῶ.

Ἡ βουλὴ ἠρνήθη νὰ ψηφίσῃ τὴν ἄρσιν ἀσυλίας τῶν 166 βουλευτῶν, ποὺ τὸ 2012 ἐπεκήρωσαν τὴν «δανειακὴ σύμβασιν», ἐκχωρώντας ἐπισήμως ἐθνικὴ κυριαρχία, καταπατώντας βασικὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, προσβάλλοντας ἐθνικὸ δίκαιον καὶ μετατρέποντας ὅλους τοὺς ἰθαγενεῖς σὲ δούλους.

Μερικὰ ἀπὸ τὰ ὅσα διέπραξαν, τὰ ὁποία παραμένουν ἐγκλήματα διαρκῆ, κατ΄ ἐξακολούθησιν (σύστασις συμμορίας) καὶ μὴ πέραν τοῦ ὁρίου τῆς ἐσχάτης προδοσίας:

 1. Συνωμοσία υπάρχει όταν δύο ή περισότεροι συναποφασίσουν να τελέσουν πράξη εσχάτης προδοσίας ή αναλάβουν αμοιβαία υποχρέωση να τελέσουν τέτοια πράξη.
 2. Όποιος με πρόθεσή του και παράνομα παραδίδει ή αφήνει να περιέλθουν στην κατοχή ή την γνώση άλλου έγγραφα, σχέδια ή άλλα πράγματα ή ειδήσεις που τα συμφέροντα της πολιτείας ή των συμμάχων της επιβάλλουν να τηρηθούν απόρρητα απέναντι σε ξένη κυβέρνηση, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
 3. Όποιος με πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει ή κρύβει έγγραφα ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να χρησιμεύσουν για την απόδειξη δικαιωμάτων ή την υποστήριξη συμφερόντων του ελληνικού κράτους ή συμμάχου του απέναντι σε άλλο κράτος τιμωρείται με κάθειρξη.
 4. Όποιος ως πληρεξούσιος του ελληνικού κράτους, ή συμμάχου του, διεξάγει με κάποια με κάποια άλλη κυβέρνηση υποθέσεις του εντολέα του με πρόθεση κατά τέτοιο τρόπο που μπορεί να προκύψει βλάβη για τον εντολέα τιμωρείται με κάθειρξη.
 5. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και την Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
 6. Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτήν διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

Εἶναι παράλογον νὰ ἀξιώνουμε ἀπὸ τὸ διῳρισμένον μέσον (βουλευτή) τοῦ τοκογλύφου, ποὺ διέπραξε ἢ συμμετεῖχε ἢ ἐξετέλεσε τὸ ἔγκλημα, νὰ ἀποδεχθῇ τὴν συμμετοχή του σὲ αὐτὸ καὶ νὰ ἐπιβάλῃ στὸν ἑαυτόν του τιμωρία.
Ἡ ὁποιαδήποτε πρᾶξις τῶν μετεχόντων τῆς βουλῆς, ἰδίως μετὰ τὸ 2009 (παραπλάνησις μὲ τὸ «λεφτὰ ὑπάρχουν» καὶ ἀποσιώπησις τοῦ ἐν λόγῳ ἐγκλήματος ἀπὸ τοὺς ὁποιουσδήποτε μετέχοντες κάθε ἄλλου βουλευτικοῦ σχήματος), ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ κΥνοβουλευτισμοῦ στὴν χώρα μας, παραμένει πρᾶξις ἐσχάτου προδοσίας, ποὺ μοναδικό της κίνητρο εἶναι τὰ συμφέροντα καὶ ἡ ἐξακολούθησις τῆς ἐξουσίας τῶν τοκογλύφων, ἐφ΄ ὅσον οὐδέποτε, ἔως σήμερα, μετέχοντες τοῦ κΥνοβουλίου ἀμφεσβίτησαν τὶς μεθόδους, τὰ μέσα καὶ τοὺς τόκους τῶν δανεισμῶν. Αὐτὸ ἀπὸ μόνο του μετατρέπει κάθε κΥνοβουλευτικὸ σχῆμα σὲ μέλη ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως, συμμορίας καὶ τμήματα μηχανῆς κατὰ τοῦ Ἔθνους.

Ὅλα τὰ ἄλλα, ποὺ περιλαμβάνουν κραυγές, δηλώσεις, ἀφορισμούς, ὑποσχέσεις, ἐλπιδοφορίες, καθυστερήσεις, παραπληροφορήσεις, ἀλλοιώσεις καὶ …«ἀθωώσεις» εἶναι ἁπλῶς πλαστά, παραποιημένα καὶ προσχηματικά, γιὰ νὰ χρονοκαθυστερήσουν τὶς ἀποκαλύψεις καὶ στὴν πραγματικότητα γιὰ νὰ μὴν ἀποκαλυφθῇ ὁ πραγματικὸς ῥόλος τῶν μετεχόντων τῆς συμμορίας τῶν ἐγκληματιῶν κατὰ τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων, ποὺ βάσει τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, παραμένει κυρίαρχος λαὸς τῆς χώρας.

Ὁ κομματισμὸς δέ, ἰδιαιτέρως ὁ πολυκομματισμός, ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ἐλέγχεται σταθερὰ ἀπὸ πρόσωπα ποὺ μετέχουν σὲ μυστικὲς ἑταιρεῖες (μασσωνικὲς στοές, ἐχθρικὲς κυβερνήσεις, ἐχθρικὲς πρεσβεῖες) συνιστᾶ ἐπίσης διαρκὲς ἔγκλημα κατὰ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας, κατὰ τοῦ Δημοσίου Συμφέροντος καὶ κατὰ τῆς Ἐλευθέρας Αὐτοδιαθέσεως τῶν λαῶν. Ἡ σύμπραξις τῆς συμμορίας τῶν 300 μὲ τὴν συμμορία τῶν Βρυξελλῶν, μαζὺ μὲ τὴν συμμορία τῶν Δικαστῶν καὶ τῶν Δημοσίων-Κρατικῶν, κατὰ τόπους, Λειτουργῶν, ἐπὶ πλέον συνιστὰ εὑρύτερα σχήματα συστάσεως συμμοριῶν, μὲ ἐγκλήματα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος πλέον, ποὺ  ἔχουν σὰν μόνιμο στόχο τους τὴν Ἐλευθερία τῶν λαῶν παγκοσμίως.

Στόχος κάθε ἐλευθέρου Ἀνθρώπου ἡ προβολή, δημοσιοποίησις καὶ ἀνάδειξις τῶν Διαρκῶν αὐτῶν ἐγκλημάτων, ἡ ἀπόδειξις τῆς συμμετοχῆς τῶν κατὰ τόπους προσώπων στὴν Συμμορία τῶν τοκογλύφων καὶ τὸ Διαρκές τους ἔγκλημα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ ἀποκαθήλωσις τῶν καταχραστῶν ἀπὸ κάθε θέσιν ἐξουσίας, καθὼς ἐπίσης καὶ τῶν πραιτοριανῶν τους, μαζὺ μὲ τὴν παραδειγματική τους τιμωρία.
Μία τιμωρία ποὺ δὲν πρέπει νὰ ἔχῃ σχέσιν μὲ θανατικὲς ποινὲς ἀλλὰ μόνον μὲ ποινὲς ἀποζημιώσεως τῶν λαῶν, μέσῳ τῆς διαρκοῦς παροχῆς ἀνταποδοτικοῦ ἔργου, πρὸς ὄφελος τοῦ συνόλου, τὸ ὁποῖον οἱ μετέχοντες τῶν συμμοριῶν κατεχράσθησαν πρὸς ἴδιον ὄφελος.

Φιλονόη

 εἰκόνες ἐπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ.

 

Βουλή: Όχι στην άρση ασυλίας 166 βουλευτών για εσχάτη προδοσία λόγω εκχώρησης εθνικής κυριαρχίας

Σήμερα 01.03.2017 και  Ώρα 13.00΄ – συνεδρίασε η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας με θέμα ημερήσιας διατάξεως: Συζήτηση επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και τα άρθρα 43Α και 83 του Κανονισμού της Βουλής.

Οι 166 είχαν κατηγορηθεί από χιλιάδες πολίτες για εσχάτη προδοσία διότι το 2013 υπερψήφισαν το Σχέδιο Νόμου  «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποιήσεως της Κύριας Συμβάσεως Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως», της Συμβάσεως Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκολύνσεως Διαχειρίσεως Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Συμβάσεως Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.»

Πρωτοστάτες ήταν το Κίνημα Ανεξαρτήτων Πολιτών – ΣΠΙΘΑ του Μίκη Θεοδωράκη, η δικηγόρος Αθηνών Ντόρα Κρητικοπούλου, ο δι­δά­κτωρ κοι­νω­νι­κών ε­πι­στη­μών Θεοφάνης Μαλκίδης, ο πολιτευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Γεωργούλας Αλέξανδρος, και ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Γιώργος Κασιμάτης, το κείμενο του οποίου παραθέτω στην συνέχεια. Όλες τις πληροφορίες που αφορούν την πληθώρα των καταγγελιών Εσχάτης Προδοσίας και την αίτηση συλλήψεως βουλευτών θα τις βρείτε ΕΔΩ

Σύμφωνα με τα parapolitika τα αιτήματα άρσεως ασυλίας απορρίφθηκαν και η πλειοψηφία της Επιτροπής συμφώνησε ότι οι δικογραφίες θα μπορούσαν να μην είχαν διαβιβαστεί καν στην Βουλή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βουλευτής ο οποίος εκπροσωπεί την Νέα Δημοκρατία στην Επιτροπή Γιώργος Γεωργαντάς ήταν ένας εκ των 166, με αποτέλεσμα να τον αντικαταστήσει ο Κώστας Τζαβάρας, ο οποίος είχε απουσιάσει από την ψηφοφορία του 2013 λόγω χειρουργικής επεμβάσεως στην οποία είχε υποβληθεί.

Επισήμανση: Η βουλευτική ασυλία δεν καλύπτει τα αυτόφωρα κακουργήματα (Άρθρο 62 Σ)

 

ΤΙ ΨΗΦΙΖΕΙ Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

14.01.2013

Γιώργος Κασιμάτης

Η Βουλή ψηφίζει σήμερα την «Σύμβαση Τροποποιήσεως της Κυρίας Συμβάσεως Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως» που υπεγράφη στις 7.12.2012 μεταξύ δανειστών και Ελλάδας. Με την διαδικασία αυτή οι Βουλευτές που θα ψηφίσουν αυτή την Σύμβαση θα πρέπει να γνωρίζουν τι θα ψηφίσουν.

Με την Σύμβαση αυτήν συνεχίζει να νομιμοποιείται ολόκληρο το σύστημα όρων και διαδικασιών που θεσπίστηκαν με τα προηγούμενα Μνημόνια και παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές της κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, του Συντάγματος, των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Διεθνούς Δικαίου. Συγκεκριμένα, αναφέρω επιγραμματικά τα έξης:

1.Συνεχίζει να ισχύει ως βασικός όρος του δανεισμού της χώρας η παραίτηση από τα δικαιώματα προστασίας του κράτους και της περιουσίας της, τα οποία παρέχουν το Σύνταγμα, το ευρωπαϊκό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο (παραίτηση από όλες τις «ασυλίες» και από την εθνική κυριαρχία, που προβλέπεται για όλες τις Συμβάσεις Δανεισμού και του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής –«Μνημόνια»-).

2.Συνεχίζεται η καθολική δέσμευση του συνόλου της περιουσίας του ελληνικού κράτους (κινητά, ακίνητα, τίτλοι, ολόκληρος ο υποθαλάσσιος και ορυκτός πλούτος της χώρας κ.λπ.) υπέρ των δανειστών και «όσο υπάρχει το χρέος» –ανεξαρτήτως αν η Ελλάδα εξοφλεί τις τοκοχρεωλυτικές υποχρεώσεις της ή όχι. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την περιουσία της χωρίς την έγκριση των δανειστών και του ΤΑΙΠΕΔ, μέσω δε του Ταμείου κάθε έσοδο από αξιοποίηση θα περιέρχεται στους δανειστές.

3.Η Ελλάδα δεν έχει την δυνατότητα να συνάψει με καμμιά άλλη χώρα, ούτε με ιδιωτικό φορέα –ελληνικό ή ξένο- επιχειρήσεων συμφωνία που να περιλαμβάνει αξιοποίηση περιουσιακού της στοιχείου, χωρίς την έγκριση των δανειστών και του ΤΑΙΠΕΔ – που αποτελεί επαίσχυντο και παράνομο θεσμό πλήρους υποθηκεύσεως του Ελληνικού Κράτους.

4.Για τις υποχρεώσεις της Ελλάδος ισχύει το αγγλικό δίκαιο, που δεν αναγνωρίζει δικαιώματα στον οφειλέτη δανεισμού. Ισχύει, επίσης, η δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων για το Α΄ Μνημόνιο και των δικαστηρίων του Λουξεμβούργου για τα επόμενα «Μνημόνια». Οι δανειστές, όμως –μόνον αυτοί- έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και τα ελληνικά δικαστήρια. Στηρίζονται προφανώς και στις επαίσχυντες πιστοποιήσεις νομιμότητος που παρέχουν πρόθυμα σε κάθε βήμα δεσμεύσεως της Ελλάδος οι αρμόδιοι βάσει των Συμβάσεων Δανεισμού νομικοί σύμβουλοι του Κράτους, οι οποίοι διαπράττουν σοβαρή παράβαση καθήκοντος.

5.Οι δανειστές –το ορίζει ρητά η Σύμβαση που ψηφίζεται σήμερα- μπορούν να προχωρούν σε κατάσχεση, αν δεν εκπληρώνονται οι Συμβάσεις Δανεισμού, σε κάθε περιουσιακό στοιχείο του Κράτους και της Τραπέζης της Ελλάδος, χωρίς κανένα περιορισμό (μπορούν να κατάσχουν ακόμη και τα χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος και είναι προορισμένα για την πληρωμή των δαπανών –μισθών, συντάξεων, δαπανών εθνικής αμύνης, παιδείας, υγείας κ.λπ κ.λπ.) ).

6. Η διαδικασία ψηφίσεως διεθνών συμβάσεων που ακολουθείται και ακολουθήθηκε και τον Μάρτιο του 2012 είναι αντίθετη στο Σύνταγμα και στο διεθνές δίκαιο. Ως διεθνείς Συμβάσεις είναι ανυπόστατες και δε δεσμεύουν την Ελλάδα νομικά.

7.Η σημερινή διαδικασία παραβιάζει άλλη μια φορά την κοινοβουλευτική και την αντιπροσωπευτική αρχή για την κύρωση διεθνών Συμβάσεων που εγγυώνται το Σύνταγμα και το διεθνές δίκαιο. Επιπλέον εξευτελίζει την λαϊκή αντιπροσωπεία και την Βουλή των Ελλήνων: (α) Διεθνείς Συμβάσεις τόσο μεγάλης σημασίας, αντί να κυρωθούν με ειδικό νόμο και να συζητηθούν στην Βουλή με άνεση, έρχονται με την διαδικασία του επείγοντος, εντάσσονται σε ένα από τα τελευταία άρθρα κοινού νομοσχεδίου (στην σημερινή περίπτωση στο άρθρο 53 σαν να είναι μια απλή τροπολογία). (β) Η κύρια Σύμβαση που υπεγράφη στις 15.3.2012 και περιέχει τις βασικές δεσμεύσεις και τροποποιείται με αυτήν που έφεραν σήμερα στην Βουλή μοιράσθηκε στους Βουλευτές; Έχει κυρωθεί με νόμο; (γ) Είχε εγκριθεί από την Βουλή «Σχέδιο Συμβάσεως» -κάτι που έγινε πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά και δεν ήταν μόνο άκυρη η έγκριση, αλλά και εξεφτέλιζε το Κοινοβούλιο- αυτό το «Σχέδιο» είναι η κύρια Σύμβαση; Η υπογεγραμμένη «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκολύνσεως» της 15.3.2012, που τροποποιείται σήμερα δεν έχει κυρωθεί από την Βουλή, ούτε μοιράσθηκε στους Βουλευτές, όπως έχει υπογραφεί!!! Σήμερα έφερε η Κυβέρνηση για ψήφιση μόνον τις τροποποιήσεις του της Συμβάσεως της 7.12.2012!!! Έτσι, η Βουλή, στην πραγματικότητα, δεν ξέρει τί ψηφίζει. Έτσι έχει καταντήσει το πολίτευμα και το Σύνταγμα.

8.Πάντως, όλες αυτές οι διαδικασίες είναι αντίθετες στο Σύνταγμα και νομικά ανυπόστατες. Τα κόμματα και οι βουλευτές που δεν επιθυμούν να συμβάλουν ούτε στις πρωτοφανείς δεσμεύσεις της Ελλάδος, ούτε στον πρωτοφανή εξευτελισμό του Αντιπροσωπευτικού Σώματος, του Συντάγματος και της Δημοκρατίας, αν δεν υποχωρεί η κυβερνητική πλειοψηφία στην Βουλή, οφείλουν να αποχωρήσουν από την Βουλή. Θα είναι μια πράξη σύμφωνη με το Σύνταγμα και το ακροτελεύτιο άρθρο του, που θα εκφράσει κατά τον πιο σαφή τρόπο την αντίθεση προς την καταπάτηση του πολιτεύματος και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη από τους δανειστές του και με την συνεργασία των βουλευτών που στηρίζουν όλες αυτές τις παράνομες συμφωνίες. Θα εκφράσει το δικαίωμα και την υποχρέωση του Αντιπροσωπευτικού Σώματος να αντιστέκεται στην καταπάτηση της εθνικής κυριαρχίας, της λαϊκής κυριαρχίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη, καθώς και των ζωτικής σημασίας συμφερόντων της Ελλάδος. Θα εκφράσει ακόμη την στήριξη στον ελληνικό λαό που συνεχώς εξαθλιώνεται και ποδοπατείται.

9.Τέλος, οι αντίθετοι προς αυτό τον εξανδραποδισμό της Ελλάδος και την διαρκή καταπάτηση κάθε νομιμότητας Βουλευτές οφείλουν οργανωμένα και θεμελιωμένα να προχωρήσουν σε διαβήματα ενημερώσεως για τις παραβιάσεις θεμελιωδών αρχών της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, δικαιωμάτων του ανθρώπου και της εθνικής κυριαρχίας τους αρμοδίους διεθνείς οργανισμούς: Το Συμβούλιο της Ευρώπης, Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, τον Διεθνή Οργανισμό Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Γενεύη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε άλλον Διεθνή Οργανισμό για την προστασία θεμελιωδών άρχων και δικαιωμάτων του ανθρώπου.

10. Πρέπει να σημειώσω, ότι το αρμόδιο Όργανο για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει γνωματεύσει ότι οι περικοπές των συντάξεων και άλλων κοινωνικών δικαιωμάτων είναι παράνομες. Γιατί η ΑΔΕΔΥ και η ΓΕΣΣΕ που έχουν την Γνωμάτευση δεν την έχουν προβάλλει;; Γιατί η Βουλή δεν την προβάλλει;

Πειραιάς, 14.1.2013

Γιώργος Κασιμάτης

πηγὴ

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Άρθρο 134

Έσχατη προδοσία

Τιμωρείται με την ποινή της ισόβιας ή πρόσκαιρης καθείρξεως: Α) όποιος αποπειράται να αποστερήσει με οποιονδήποτε τρόπο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή αυτόν που ασκεί την προεδρική εξουσία από την εξουσία που έχουν κατά το Σύνταγμα. Β) όποιος αποπειράται με σωματική βία ή με απειλές σωματικής βίας: α) να παρεμποδίσει κάποιον απ’ αυτούς από την άσκηση της συνταγματικής εξουσίας του ή να τον εξαναγκάσει να επιχειρήσει πράξη που απορρέει από αυτή την εξουσία και β) να μεταβάλει το πολίτευμα του Κράτους. 

Με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τιμωρείται όποιος, εκτός από την περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου: α) επιχειρεί με βία ή απειλή βίας ή με σφετερισμό της ιδιότητάς του ως οργάνου του Κράτους να καταλύσει ή να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στην λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού. β) επιχειρεί με τα μέσα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και με τρόπο πρόσφορο να διαπράξει την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος, να αποστερήσει ή να παρακωλύσει την Βουλή, την Κυβέρνηση ή τον Πρωθυπουργό από την ενάσκηση της εξουσίας που τους παρέχει το Σύνταγμα ή να τους εξαναγκάσει να εκτελέσουν ή να παραλείψουν πράξεις που απορρέουν από την εξουσία αυτήν. γ) ασκεί ή άσκησε την εξουσία που ο ίδιος ή άλλος κατέλαβε με τους τρόπους και με τα μέσα που προβλέπει το άρθρο αυτό.

Όποιος αποπειράται να θανατώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή εκείνον που ασκεί την προεδρική εξουσία τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.

Άρθρο 134α

Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του Πολιτεύματος

Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του πολιτεύματος θεωρούνται στο πλαίσιο του προηγούμενου άρθρου: α) η ανάδειξη του Αρχηγού του Κράτους με εκλογή. β) το δικαίωμα του λαού να εκλέγει την Βουλή με γενικές, άμεσες, ελεύθερες, ίσες και μυστικές ψηφοφορίες μέσα στα συνταγματικά χρονικά πλαίσια (ΑΛΗΘΕΙΑ, ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΕΚΛΕΞΕΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ;;  Κανείς! Οι βουλευτες απλά διορίσθηκαν από τα κόμματα…) .γ)το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβερνήσεως. δ) η αρχή του πολυκομματισμού. ε) η αρχή της διακρίσεως των εξουσιών, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα. στ) η αρχή της δεσμεύσεως του νομοθέτη από το Σύνταγμα και της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας από το Σύνταγμα και τους νόμους. ζ) η αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. και η) η γενική ισχύς και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα.

Άρθρο 135

Προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας

Όποιος δημόσια ή με την διάδοση εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων προκαλεί με πρόθεση ή προσπαθεί να διεγείρει άλλους στο να επιχειρήσουν πράξεις από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 134 τιμωρείται με κάθειρξη.

Όποιος συνωμοτεί με άλλον με σκοπό να εκτελέσουν πράξη από εκείνες που αναφέρονται στο άρ. 134 ή με συνεννοήσεις με ξένη κυβέρνηση προπαρασκευάζει την εκτέλεση μιας απ’ αυτές τις πράξεις, τιμωρείται με κάθειρξη.

Οποιαδήποτε άλλη προπαρασκευαστική ενέργεια με πρόθεση μιας από τις αναφερόμενες στο άρθρο 134 πράξεις τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

Συνωμοσία υπάρχει όταν δύο ή περισότεροι συναποφασίσουν να τελέσουν πράξη εσχάτης προδοσίας ή αναλάβουν αμοιβαία υποχρέωση να τελέσουν τέτοια πράξη.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Άρθρο 138

Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας

Όποιος επιχειρεί με σωματική βία ή με απειλές σωματικής βίας να αποσπάσει από το ελληνικό κράτος έδαφος που ανήκει σ’ αυτό ή να συγχωνεύσει έδαφος του ελληνικού κράτους σε άλλη πολιτεία τιμωρείται με θάνατο.

Οι διατάξεις των άρθρων 135 και 137 έχουν και εδώ εφαρμογή.

Άρθρο 139

Προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της χώρας

Όποιος συνεννοείται ή διαπραγματεύεται με ξένη κυβέρνηση με σκοπό να προκαλέσει πόλεμο ή εχθροπραξίες εναντίον του ελληνικού κράτους ή κάποιου συμμάχου του, τιμωρείται με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη.

Αν εξαιτίας των ενεργειών αυτών ξέσπασε πραγματικά ο πόλεμος ή άρχισαν οι εχθροπραξίες τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη ή με θάνατο.

Άρθρο 140

Όποιος με πράξεις εχθρικές, που η κυβέρνηση δεν τις εγκρίνει ή με μηχανορραφίες εκθέτει με πρόθεσή του το ελληνικό κράτος ή κάποιο σύμμαχό του σε κίνδυνο πολέμου ή εχθροπραξιών τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Αν εξαιτία των ενεργειών αυτών ξέσπασε πραγματικά ο πόλεμος ή άρχισαν οι εχθροπραξίες, τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

Άρθρο 141

Όποιος με πρόθεσή του και με οποιεσδήποτε ενέργειες εκθέτει το ελληνικό κράτος ή σύμμαχό του ή κατοίκους τους σε κίνδυνο αντιποίνων ή εκθέσει σε κίνδυνο διαταράξεως φιλικών σχέσεων του ελληνικού κράτους ή συμμάχου του με ξένο κράτος, τιμωρείται με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι τριών ετών. Αν τα αντίποινα επήλθαν πραγματικά εξαιτίας των ενεργειών του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.

Άρθρο 146

Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας

Όποιος με πρόθεσή του και παράνομα παραδίδει ή αφήνει να περιέλθουν στην κατοχή ή την γνώση άλλου έγγραφα, σχέδια ή άλλα πράγματα ή ειδήσεις που τα συμφέροντα της πολιτείας ή των συμμάχων της επιβάλλουν να τηρηθούν απόρρητα απέναντι σε ξένη κυβέρνηση, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

Σε καιρό πολέμου ο υπαίτιος τιμωρείται με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

Άρθρο 150

Νόθευση αποδεικτικών

Όποιος με πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει ή κρύβει έγγραφα ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να χρησιμεύσουν για την απόδειξη δικαιωμάτων ή την υποστήριξη συμφερόντων του ελληνικού κράτους ή συμμάχου του απέναντι σε άλλο κράτος τιμωρείται με κάθειρξη.

Άρθρο 151

Κατάχρηση πληρεξουσιότητας

Όποιος ως πληρεξούσιος του ελληνικού κράτους, ή συμμάχου του, διεξάγει με κάποια με κάποια άλλη κυβέρνηση υποθέσεις του εντολέα του με πρόθεση κατά τέτοιο τρόπο που μπορεί να προκύψει βλάβη για τον εντολέα τιμωρείται με κάθειρξη.

Άρθρο 152

Γενική διάταξη

Στις περιπτώσεις των άρθρων 142, 145, 147, 148, 149, το δικαστήριο μπορεί μαζί με την φυλάκιση να επιβάλει και στέρηση των αξιωμάτων και θέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 63 αριθμ. 1.

Συνταγμα 

ΤΜΗΜΑ Δ’: Ακροτελεύτια διάταξη

Άρθρο 120
 1. Το Σύνταγμα αυτό, που ψηφίσθηκε από την Ε’ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Ιουνίου 1975.
 2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και την Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
 3. Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτήν διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
 4. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

1. Όποιος επιχειρεί με βία ή απειλή βίας να καταλύσει, να αλλοιώσει ή να καταστήσει ανενεργό, διαρκώς ή προσκαίρως, το δημοκρατικό πολίτευμα που στηρίζεται στην λαϊκή κυριαρχία ή θεμελιώδεις αρχές ή θεσμούς του πολιτεύματος αυτού ή να αποστερήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή αυτόν που ασκεί την προεδρική εξουσία, τον Πρωθυπουργό, την Κυβέρνηση ή τη Βουλή από την εξουσία που έχουν κατά το Σύνταγμα, τιμωρείται με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη από δεκαπέντε ως είκοσι έτη.

2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος επιχειρεί να τελέσει την πράξη της προηγουμένης παραγράφου με κατάχρηση της ιδιότητάς του ως οργάνου του κράτους ή με σφετερισμό της ιδιότητας αυτής, καθώς και όποιος ασκεί την εξουσία που ο ίδιος ή άλλος κατέλαβε με τους τρόπους και τα μέσα που προβλέπει το άρθρο αυτό.

3. Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του πολιτεύματος θεωρούνται στο Κεφάλαιο αυτό: α) η ανάδειξη του Αρχηγού του Κράτους με εκλογή, β) το δικαίωμα του λαού να εκλέγει τη Βουλή με γενικές, άμεσες, ελεύθερες, ίσες και μυστικές ψηφοφορίες μέσα στα συνταγματικά χρονικά πλαίσια, γ) το κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβερνήσεως, δ) η αρχή του πολυκομματισμού, ε) η αρχή της διακρίσεως των λειτουργιών, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα, στ) η αρχή της δεσμεύσεως του νομοθέτη από το Σύνταγμα και της εκτελεστικής και της δικαστικής λειτουργίας από το Σύνταγμα και τους νόμους, ζ) η αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και η) η γενική ισχύς και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα.

4. Δεν τιμωρούνται ως συμμέτοχοι στις πράξεις των παραγράφων 1 και 2 δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί, αν άσκησαν τα καθήκοντά τους όσο διήρκεσε ο σφετερισμός της λαϊκής κυριαρχίας ή η παράνομη κατάλυση ή αδράνεια του δημοκρατικού πολιτεύματος, εφόσον η άσκηση των καθηκόντων τους ήταν αναγκαία αποκλειστικά για τη συνέχιση της λειτουργίας του κράτους και δεν έγινε με σκοπό τη διατήρηση της εξουσίας από τους σφετεριστές της.

πηγὴ

(Visited 181 times, 1 visits today)
Leave a Reply