Δηλώσεις ἤ …πράξεις;

Τσαβούσογλου καὶ Καμμένος

Εἶναι τελείως διαφορετικὸ τὸ τὶ συζητᾶμε μεταξύ μας, σὲ μίαν παρέα ἢ σὲ μίαν καφετέρια, ἀπὸ τὸ πῶς πρέπει νὰ ἐκφράζεσαι στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ τὴν διπλωματία. Ἐμπρηστικὲς δηλώσεις δὲν βοηθοῦν ἑκατέρωθεν. Τὶς πρὸ ἄλλες ὁ Ὑπουργὸς Ἀμύνης κ. Καμμένος τὸ χόντρυνε ἀκόμη περισσότερο, πέφτοντας στὸ ἐπίπεδο τῶν Τούρκων:

«Ἂν ἀνεβοῦν στα Ἴμια μετὰ νὰ δοῦμε πῶς θὰ φύγουν».

Καί τώρα;
Ἐάν ἀνεβοῦν στά Ἴμια μετά τί;
Θά τό ῥισκάρουμε, ποὺ εἶχε πῆ καί κάποιος Μπαλάφας;
Τό φωνάζει ἡ κυβέρνησις γιά νά μήν τό κάνουν οἱ ἀπέναντι;
Δηλαδή ὁ Καμμένος μπορεῖ νά ἀνεβῇ στά Ἴμια;

Εἶναι ξεκάθαρο ὅτι οὐδεὶς ἀπὸ ἐμᾶς ἐπιθυμεῖ νὰ σκύβῃ ἀπέναντι στὴν τουρκικὴ προκλητικότητα.

Ἐννοεῖται ὅτι ἐὰν ἀνεβῇ κάποιος ἀπὸ τοὺς ἀπέναντι στὰ Ἴμια πρέπει καὶ νὰ φύγῃ ὁριζοντίως.

Οἱ ἀπαντήσεις ὡστόσο πρέπει νὰ δίδονται καθημερινὰ μὲ τὸν σωστὸ τρόπο καὶ ὄχι μὲ φωνασκίες.
Ὅπως ἐξάλλου δίδονται καὶ σήμερα καθημερινὰ ἀπαντήσεις σὲ ἀέρα καὶ θάλασσα.
Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι τὰ μαχητικὰ τῶν Τούρκων πετοῦν πιὰ στὰ 25.000 πόδια για να μὴν λοκάρονται εἶτε ἀπὸ τὰ ἀντιαεροπορικὰ εἶτε ἀπὸ τὰ δικά μας μαχητικά.

Ἐὰν οἱ Τοῦρκοι νοιώσουν σίγουροι γιὰ τὴν ἔκβαση ἑνὸς ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου, νὰ εἶσθε σίγουροι πὼς θὰ τὸ κάνουν, ἀμέσως καὶ δὲν θὰ νοιασθοῦν οὔτε γιὰ τὸ τὶ θὰ πῆ ὁ ΟΗΕ, τὸ ΝΑΤΟ ἣ καὶ ἡ Ε.Ε.
Τώρα, δηλώσεις ὅπως αὐτὲς ποὺ ἀκοῦμε τὶς τελευταῖες ἡμέρες, ἐγὼ τὶς ἄκουγα ὅταν ἤμουν στὸ δημοτικὸ σχολεῖο.

Καὶ κάτι ἀκόμη. Παρόμοιες δηλώσεις ἀκοῦμε καθημερινῶς καὶ γιὰ τοὺς δανειστὲς ἀλλὰ στὸ τέλος κάνουν ἄλλα. Ὁπότε μὴν σᾶς φανῇ παράξενο νὰ ὑπάρχουν καὶ ἐδῶ κάποιες αὐταπάτες… (κατ’ ἐπέκτασιν κωλοτοῦμπες) ἐκτὸς καὶ ἐὰν ἔχουν ἀποφασίση νὰ μᾶς ὁδηγήσουν σὲ πόλεμο γιὰ νὰ γλυτώσουν οἱ ἴδιοι τὸ τομάρι τους, ἀπὸ αὐτὸ ποὺ τοὺς ἔρχεται!

Τέλος τὰ λόγια, πράξεις ἀφοῦ ὡστόσο ἔχεις προετοιμασθεῖ γιὰ ὅλα τὰ ἐνδεχόμενα!

Ὁ Μεταξᾶς ὅταν βούλιαξαν τὸ «Ἕλλη» οἱ Ἰταλοὶ δὲν ἔκανε δηλώσεις, ἦταν ἤδη ὀργανωμένος καὶ τὴν μεγάλη ὥρα εἶπε ὄχι!

Ὅταν ὁ Μακεδὼν ὁ Φίλιππος ὁ Β’ ἀπείλησε τοὺς Σπαρτιάτες μὲ τὸ: «Ἐὰν σᾶς κάνω πόλεμο, θὰ εἶσθε γιὰ μίαν ζωὴ σκλάβοι μου»,  ἐκεῖνοι τοῦ ἀπήντησαν λιτά: «…Ἄν…»!

Συμπερᾶς Δ. Λουκᾶς

εἰκόνα

(Visited 60 times, 1 visits today)
Leave a Reply