Ὥρα νὰ ἀπενοχοποιήσουμε τὰ ξενῦκτια τῶν νέων…

Ὅσο ἤμασταν νέοι (δὲν λέω πὼς γεράσαμε… Ἁπλῶς ὡριμάσαμε…) ἤμασταν κι ἄτρωτοι. Θεοί… Δὲν μᾶς ἄγγιζε κάτι…

Συζητοῦσε μὲ τὸν υἱὸ τῆς Φ., τὸν Δ., 17 ἐτῶν παλληκάρι!
Τὸν ἔκανα νὰ μοῦ δόσῃ τὸν λόγο του γιὰ κάτι.
Τώρα ποὺ ἀνδροποιεῖται εἶναι νομοτελειακὸ τὸ ὅτι θὰ βγαίνη μὲ τοὺς φίλου του γιὰ νὰ διασκεδάσουν.
Μερικοὶ ἀπὸ αὐτούς, λογικά, σὲ ἕναν περίπου χρόνο, θὰ πάρουν δίπλωμα ὁδηγήσεως.

Ἡ ὑπόσχεσις ποὺ τὸν ἔβαλα νὰ μοῦ δόσῃ (καὶ ξέρω πὼς θὰ τὴν τηρήση) εἶναι ἡ ἐξῆς:
Ὅ,τι ὥρα, ὅ,τι ἥμερα, ὅπου καὶ νὰ εἶναι, σὲ ὅποιαν κατάσταση, ἐὰν ἔχῃ ἡ ἴδιος πιῇ, ἢ οἱ φίλοι του, ἀσχέτως τοῦ ποιὸς θὰ ὁδηγῆ, θὰ μᾶς πάρη τηλέφωνο νὰ πᾶμε νὰ τὸν πάρουμε.

NO QUESTIONS ASKED !!!!

Δὲν θὰ τὸν κρίνουμε γιὰ κάτι τὸ ὁποῖο κάναμε κι ἐμεῖς (πίναμε δηλαδή).

Ἀσχέτως τοῦ ἐὰν ἐμεῖς κάναμε τὴν βλακεία νὰ μὴν τηλεφωνήσουμε στοὺς δικούς μας, διότι φοβόμασταν τὴν ὑπερβολική τους ἀντίδραση.

Σκέπτομαι νὰ τὸ γράψω σὰν συμβόλαιο καὶ νὰ τὸ ὑπογράψουμε ὅλοι μὲ τὰ παιδιά.

Ὅταν ἀπενοχοποιήσῃς τὸ τηλεφώνημα στὶς 3:00 τὸ πρωϊ, κρατᾶς τὸ παιδί σου κοντὰ καὶ ἀσφαλές!!!

Δὲν ἔχω παιδιά, ὅμως, ἐὰν εἶχα, ἀκριβῶς ἔτσι θὰ τοὺς μιλοῦσα!

Ζαμπέτας Ἐμμανουὴλ

εἰκόνα

(Visited 125 times, 1 visits today)
Leave a Reply