Καβείρια Πύθια


Τα ΠΥΘΙΑ ήταν διαδεδομένοι αγώνες που γίνονταν προς τιμή του Απόλλωνος.
Στην Θεσσαλονίκη τα Πύθια, όπως μας αποκαλύπτει το νόμισμα, είχαν το προσωνύμιο ΚΑΒΙΡΕΙΑ (1,2).

Η σχέση Καβειρίων και Απόλλωνος ήταν δεδομένη, αφού κάθε Καβείριο ήταν Απολλώνιος χώρος. Στην Θεσσαλονίκη υπήρχαν λόγοι παραπάνω από αλλού να απεικονίζεται η σχέση αυτή σε νομίσματα κι αυτό γιατί κάτι περισσότερο αντιπροσώπευε το Καβείριο εκεί. Έτσι έχουμε τον Κάβειρο με τον Απόλλωνα να κρατούν από κοινού στεφάνι (3), όπως και τον Απόλλωνα να κρατά στο χέρι του Κάβειρο (4).

Ο Απόλλων συμμετείχε εκεί και με την ιδιότητα του προστάτη της μαντικής τέχνης, όπως φανερώνει ο τρίποδας (1,4).
Το φίδι που τυλίγεται γύρω από την κολώνα, όπου επάνω είναι η λύρα, θέλει να μας πει κάτι παραπάνω. Δημιουργεί μια σύνδεση με το παρελθόν, που αιώνες μετά στα χρόνια του Γορδιάνου Γ΄ (238 – 244 μ. Χ.) που κόπηκαν όλα αυτά τα νομίσματα, δεν ξεπεράσθηκε ακόμα.
Την δική του σημειολογία έχει και το φίδι που τυλίγεται στον τρίποδα (1).
Μπορεί να θυμίζει λίγο και την ζωφόρο του «Καστά» στην Αμφίπολι.

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 99 times, 1 visits today)
Leave a Reply