Ὑποκόσμου …«λογική»!!!

«Ἐμεῖς, σὲ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις μας, πίνουμε καὶ μεθᾶμε. Οἱ μισοὶ φεύγουν μεθυσμένοι, ἀλλὰ ὅταν ἡ ἀστυνομία μᾶς κάνῃ ἀλοκτές, ἁπλᾶ τοὺς λέμε «Ἑλλήνων Συνέλευσις» καὶ μᾶς ἀφήνουν νὰ φύγουμε…»

Αὐτὰ τοὺς λέει ὁ «μεγάλος ἀρχηγός» κι αὐτοί, ἀπὸ κάτω, χασκογελοῦν καὶ καμαρώνουν.
Κι ἂς σκοτώνονται καθημερινῶς νέα, ἀθῶα παιδιά, στοὺς δρόμους τῆς Ἑλλάδος.

Ἀναλογισθεῖτε μόνον τὸ τὶ σημαίνει, αὐτὸ ποὺ ἰσχυρίζεται» ὁ «Ἑλλάνιος»,  γιὰ ἕναν λαὸ ποὺ ἔχει ἑδραιώσει καὶ ἀναπτύξει τέτοιες λογικές.

Ὁ ὁρισμὸς τοῦ στρουθοκαμηλισμοῦ.
Δυστυχῶς ὁ ἀνθρώπινος παράγων εἶναι ὁ λόγος γιὰ ὅλα τὰ κακά.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 143 times, 1 visits today)
Leave a Reply