Χαμένη (οἰκοδομική) ἀθῳότης;

Ὁ νεοκλασικισμὸς ἦταν ἕνα μοντέρνο κίνημα, ποὺ δὲν εἶχε κάποιο πρόβλημα ὄχι μόνον νὰ γκρεμίσῃ παλαιότερες κατασκευὲς (βλέπε πολεοδομικὸ σχέδιον Ἀθηνῶν) ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπέμβῃ ἐπάνω σὲ αὐτές…

Πολὺ μακρυὰ ἀπὸ ὅσους βλέπουν τὸν νεοκλασικισμὸ ὡς «χαμένη ἀθῳότητα» καὶ ἐκστασιάζονται ἐμπρὸς σὲ ὁ,τιδήποτε νεοκλασικίζον (ἀκόμη κι ἐὰν πρόκειται γιὰ αὐθαίρετη κατασκευή, ποὺ ἀντιτίθεται σὲ νεοκλασικὸ πολεοδομικὸ σχέδιο, ὅπως τὸ ῥολόι-δημαρχεῖο τοῦ Πειραιῶς).

Ἐδῶ ἡ πρότασις τοῦ Schinkel γιὰ τὸ παλάτι τοῦ Ὄθωνος ἐπὶ τοῦ βράχου τῆς ἀθηναϊκῆς Ἀκροπόλεως, τὸ ὁποῖο θὰ έκτίζετο ἀλλὰ ὑπῆρχαν ἀφραγκίες.

Συβρίδης Γεώργιος

(Visited 114 times, 1 visits today)
Leave a Reply