Γιατί οἱ Τοῦρκοι τῆς Εὐρώπης ψηφίζουν Ἐρντογάν;

Περίπου 1.400.000 Τοῦρκοι τῆς Γερμανίας μποροὺν νὰ συμμετάσχουν στὸ δημοψήφισμα γιὰ τὴν συνταγματικὴ ἀναθεώρηση τῆς 16ης Ἀπριλίου.

Ἀπὸ τοὺς ἐνεργοὺς ψηφοφόρους, ἡ πλειονότης στηρίζει παραδοσιακὰ τὸ συντηρητικό-ἰσλαμικὸ στρατόπεδο τοῦ Ταγὶπ Ἐρντογάν. Στις τελευταῖες ἐκλογὲς ἦταν τὸ 60% περίπου. Περισσότεροι ἀπὸ ὅ,τι στὴν ἴδια τὴν Τουρκία.

Πῶς ὅμως εἶναι δυνατόν πολλοί Τοῦρκοι τῆς Γερμανίας νά ἀντιδροῦν μέ τόσο ὀργή τίς τελευταῖες ἡμέρες, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀκύρωση ἐκ μέρους τῶν γερμανικῶν ἀρχῶν προγραμματισμένων προεκλογικῶν συγκεντρώσεων τοῦ AKP στὴν Γερμανία, ἀλλά νά μήν ἀντιδροῦν στίς κατάφωρες παραβιάσεις τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐκράσεως καί τοῦ συνέρχεσθαι στήν πατρίδα τους;
Διαβᾶστε ποῦ τὸ ἀποδίδει αὐτὸ ὁ πρόεδρος τῆς Τουρκικῆς Κοινότητος στὴν Γερμανία, Γκιοκάι Σοφούογλου:

«Οἱ Τοῦρκοι βλέπουν στὸν Ἐρντογὰν κάποιον ποὺ ξαναβρῆκε τὴν χαμένη τιμὴ τοῦ ἔθνους. Ἕνας ἡγέτης ποὺ κτυπᾶ τὸ χέρι στὸ τραπέζι καὶ ὁ ὁποῖος λέει ποῦ θὰ ὀδηγηθοῦν τὰ πράγματα. Κάποιος ποὺ ἀντιμετωπίζει ὅλα αὐτὰ τὰ συμπλέγματα κατωτερότητος  τῶν ἀνθρώπων. (…) Ὁ Ἐρντογὰν τοὺς δίδει τὴν συναίσθηση (…) ὅτι εἶναι πιὸ δυνατοί, πιὸ μεγάλοι, πιὸ ἰσχυροί. Δὲν μπορεῖς νὰ τὸ περιγράψῃς. (…) Οἱ ἴδιοι δὲν μποροῦν νὰ ἐξηγήσουν τὸ τὶ τοὺς ἀρέσει στὸν Ἐρντογάν. Λὲν μόνον ὅτι ὅταν ὁ Ἐρντογὰν μιλᾷ μὲ ξένους ἡγέτες, οὐδέποτε σκύβει ἐμπρός τους τὸ κεφάλι… καὶ αὐτὸ εἶναι ποὺ θέλουν…».

Deutsche Welle

Σχόλιον:

Εἶναι αὐτή, ἡ κακιὰ πλευρὰ τῆς ἐννοίας «σοφὸς λαός», ποὺ ἀγνοεῖ τὶς συνέπειες τῆς «συλλογικῆς εὐθύνης».
Μά, ὁ λαὸς εἶναι σοφὸς κι ἔχει πάντα δίκαιον…
Ναί, ὥσπου νὰ ἔλθῃ ἡ ὥρα τοῦ «λογαριασμοῦ» καὶ τότε ὀδύρεται καὶ ἀναρωτιέται «γιατί»…

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 79 times, 1 visits today)
Leave a Reply