Φθάνοντας σὲ μίαν νέα «Γιάλτα»!

Εὑρισκόμεθα πλέον πολὺ κοντὰ σὲ μίαν νέα Γιάλτα.

 Ἀποχωρήσεις κρατῶν-μελῶν καὶ μάλιστα ἰδρυτικῶν, ὅπως τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο…
Ἀποφάσεις γιὰ μίαν Εὐρώπη δύο ταχυτήτων…
Ἀντιδράσεις κι ἀπειλές, ὅπως τὸ πρόσφατο «βέτο» ἀπὸ τὴν Πολωνία…

 Εἶναι σαφὲς πλέον ὅτι ἡ σημερι Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις διαλύεται καὶ δημιουργεῖται κάτι ἄλλο, ἐν τελῶς νέο.

Αὐτο ὅμως δὲν ὀφείλεται μόνον στὶς ἐσωτερικὲς ἀντιφάσεις καὶ τὰ προβλήματα τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ὀφείλεται ἐπίσης, σὲ ἕναν μεγάλο βαθμό, στὶς ἀντιδράσεις καὶ στὴν ἀλλαγὴ πλεύσεως τῶν ἄλλων μεγάλων δυνάμεων τοῦ πλανήτου, καθὼς ἐπίσης καὶ τῶν διαχρονικῶν ἀντιλήψεων αὐτῶν γιὰ τὴν «ἀρχιτεκτονικὴ ἀσφαλείας τοῦ κόσμου» μας.

Δὲν εἶναι φυσικὰ διόλου τυχαῖον πὼς ὅλα ἄρχισαν, ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Τρᾶμπ στὴν Ἀμερική.
Ἀλλά, ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους αὐτῶν τῶν γεγονότων, εὑρίσεκεται μᾶλλον κάπου μετὰ τὸ πέρας τοῦ 2008: στὰ γεγονότα τῆς Οὐκρανίας.
Τότε δηλαδὴ ποὺ ἡ Γερμανικὴ Εὐρώπη ἀνεμείχθη στὰ γεγονότα αὐτά, ποὺ ἀπεσταθεροποίησαν τὴν χώρα, φέρνοντας στὰ πρόθυρα τῆς παγκοσμίου κρίσεως καὶ συγκρούσεως τὶς δύο Ὑπερδυνάμεις τοῦ κόσμου μας.
Τότε ἡ «Ἀμερικανίδα» Βικτώρια Νούλαντ ἐξεστόμισε τὸ περίφημο:«Fuck the EU»!

Παίρνοντας ἀπὸ τότε οἱ Ἀμερικανοὶ τὴν κατάσταση στὰ χέρια τους, ἔστησαν καὶ τὸ πλαίσιο συμβιβασμοῦ μὲ τὴν Ῥωσσία. Ἑνὸς συμβιβασμοῦ ἀναγκαίου γιὰ τὴν παγκόσμια ἀσφάλεια, ἀλλὰ καὶ σὲ μεγάλον βαθμό, μὲ ὑψηλὸ κόστος γιὰ τὴν ὑπεύθυνη (τῆς κρίσεως) Εὐρώπη.
Κι ὁ λογαριασμὸε τώρα ἔφθσε… Ἡ ὥρα τῆς πληρωμῆς του εἶναι κοντά…

Ἡ μεγάλη ἐπίθεσις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἔχει ἤδη ξεκινήσει.
Η.Π.Α., Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ Ῥωσσία συντονίζουν πλέον τὶς ἐνέργειές τους.
Στόχος τους ἡ Γερμανία.
Μία Γερμανία ποὺ εὑρίσκεται καὶ πάλι ἐκτὸς γραμμῆς καὶ ἔχοντας νὰ ἀντιμετωπίσῃ πλέον, ὡς ἀντίπαλον δέος, τὶς παλαιὲς «Συμμαχικὲς Δυνάμεις».
Ἡ παράλογος μανία τῆς Γερμανίας νὰ κυριαρχήσῃ στὴν Εὐρώπη, αὐτὴν τὴν φορὰ μὲ οἰκονομικὰ μέσα, τὸ μόνον ποὺ ἐπέτυχε εἶναι νὰ φέρῃ πιὸ κοντὰ τοὺς ἀντιπάλους της καὶ τὴν Εὐρώπη ἐμπρὸς σὲ μίαν νέα διάσπαση καὶ μίαν νέα μοιρασιά.

Εὑρισκόμεθα πλέον στὰ πρόθυρα μίας «νέας Γιάλτας».
Οἱ νικήτριες δυνάμεις τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου δὲν θὰ ἐπιτρέψουν τὴν διάλυση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, μὲ τρόπο τέτοιον ὡστὲ νὰ ἐνισχύεται τὸ γερμανικὸ Imperium, ἀλλὰ μόνον τὰ δικά τους συμφέροντα.

Ὅλο αὐτό, ποὺ συμβαίνει ἤδη παρασκηνιακῶς, σημαίνει πρακτικῶς τὴν διάλυση, σὲ νέες σφαῖρες ἐπιῤῥοῆς, τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Τὰ σχέδια ὑπάρχουν ἀπὸ καιρὸ ἤ καὶ μένει ἁπλῶς νὰ δοῦμε τὸ ποιὸ ἀπὸ αὐτὰ θὰ κυριαρχήση.

Χάρτης τοῦ 1990, γιὰ τὴν Εὐρώπη, ποὺ κατέθεσαν οἱ Ῥῶσσοι

  • Τὸ πρῶτο σχέδιο εἶναι τῶν Ῥώσσων, ἀπὸ τὸ 1990, ὅπως αὐτοὶ θὰ ἤθελαν νὰ εἶναι σήμερα ἡ Εὐρώπη.
  • Τὸ δεύτερο σχέδιον εἶναι τοῦ (γνωστοῦ μας) Κίσινγκερ, μὲ τὸ ὁποῖον, ὅπως ὅλα δείχνουν, συμφωνεῖ κι ὁ Τρᾶμπ.

Τὰ σχέδια Κίσινγκερ χωρίζουν τὴν Εὐρώπη σὲ ἄξονες καὶ σφαῖρες ἐπηροῆς

Θεοφανάκης Στέφανος

 

(Visited 119 times, 1 visits today)
Leave a Reply