Θέλει κι ὁ Χῶκινγκ τὴν παγκόσμιο κυβέρνησιν…

Κι ἐγὼ ποὺ νόμιζα μόνον τὸν Γ.Α.Π. βλαμμένο…

Γιὰ νὰ μὴ πεθάνουμε ἀπὸ πυρηνικὸ πόλεμο, χρειαζόμεθα μίαν «Παγκόσμιο Κυβέρνησι», μᾶς λέει (καί) ὁ Χῶκινγκ.

Without a ‘world government’ technology will destroy us, says Stephen Hawking

‘This aggression may destroy us all by nuclear or biological war. We need to control this inherited instinct by our logic and reason’

independent

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply