Διάσωσις δύο χωρῶν ἀπὸ τὴν …«μαύρη ἀγορά»!!!

Πῶς ἡ «Μαύρη Ἀγορά» (παραοικονομία) σώζει δύο Χῶρες ἀπὸ τὶς Κυβερνήσεις τους!
(Ἑλλὰς καὶ Βενεζουέλα)

How the Black Market Is Saving Two Countries from Their Governments

Τὸ ἄρθρον ὑποστηρίζει (ὀρθῶς) ὅτι ὅσο οἰ κυβερνήσεις φορτώνουν φόρους καὶ βάρη στοὺς πολῖτες τους, τόσο αὐξάνεται ἡ παραοικονομία, σὰν φυσικὴ ἀντίδρασις.

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 171 times, 1 visits today)
Leave a Reply