Ὥρα σχηματισμοῦ κυβερνήσεως στὴν Ὁλλανδία

Ὁ πραγματικὰ μεγάλος νικητὴς στὶς ὁλλανδικὲς ἐκλογές, εἶναι τὸ κόμμα τῶν GroenLinks καὶ ὁ 30χρονος ἡγέτης τους, ὁ Jesse Klaver, ὁ ὁποῖος κατάφερε νὰ αὐξήσῃ κατὰ 11 ἕδρες τοῦ κόμματός του (ἀπὸ 4 ποὺ κατεῖχε, στὶς 15)!

Ὁ 30χρονος Jesse Klaver, μὲ μητέρα ἰνδικῆς καταγωγῆς καὶ πατέρα Μαροκινό, κατάφερε νὰ κερδίσῃ τὶς ψήφους τῆς νέας γενεᾶς καὶ ἦλθε πρῶτος στὶς ψήφους τῶν μαθητῶν, σὲ πολλὲς πόλεις τῆς χώρας.
Οἱ GroenLinks ἔχουν σὰν προτεραιότητα τὴν καταπολέμηση τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ τὸ χάσμα μεταξὺ πλουσίων καὶ φτωχῶν. Μιλοῦν γιὰ βιώσιμη ἀνάπτυξη καὶ γιὰ στροφὴ πρὸς τὴν «πράσινη ἐνέργεια».

Τὸ ἐρώτημα τώρα εἶναι τὸ ἐὰν θὰ προσχωρήσῃ ὁ Klaver στὸ νέο κυβερνητικὸ σχῆμα τοῦ Ῥοῦτε ἢ θὰ μείνη πιστὸς στὴν ἰδεολογία του καὶ θὰ εἶναι στὴν ἀντιπολίτευση.
Τὸ δεδομένο πὼς τὸ κόμμα του καθίσταται καθοριστικὸς παράγων πρὸς σχηματισμὸ βιωσίμου κυβερνήσεως γιὰ τὴν χώρα, ὑπάρχει καὶ ἀναμένονται συντόμως ἐνδιαφέρουσες ἐξελίξεις.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 79 times, 1 visits today)
Leave a Reply