Βλέπουν ἐκλογές οἱ ξένοι…;;;

Ὁλοκληρώθηκε καὶ τὸ ἐχθεσινὸ Eurogroup καὶ φυσικά, χωρὶς κάποιαν συμφωνίᾳ.
Καί πῶς θά μποροῦσε ἄλλωστέ, ἀφοῦ παραμένουν ἀκόμη ὀρθάνοικτα θέματα (ἐργασιακά, ἀσφαλιστικό, δημοσιονομικά, ἐνεργειακά…).

Δεῖτε τὶς δηλώσεις τῶν ξένων…

Ἐπίτροπος Οἰκονομικῶν Ὑποθέσεων τῆς Εὐρώπης, Ντάισεμπλουμ:

«Ἔχει καταγραφεῖ πρόοδος, ὅπως κάποια ζητήματα παραμένουν ἀκοικτά. Οἱ θεσμοὶ δὲν θὰ ὁλοκληρώσουν τὴν ἀξιολόγηση πρὶν τὴν συνεδρίαση τοῦ  Eurogroup στὴν Μάλτα τὸν Ἀπρίλιο»

Σόιμπλε, κατὰ τὴν προσέλευσή του:

«Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε πολὺ σήμερα μὲ αὐτὸ τὸ θέμα».
(Τὴν Ἑλλάδα.)

Ἴσως τὸ πιὸ ἐνδιαφέρον τὸ ἐξεστόμισε (κατά λάθος ἤ σκόπιμα;) ὁ Πιὲρ Μοσκοβισί, λέγοντας ὅτι:

«Ὅταν θὰ ὑπάρξουν ἐκλογὲς στὴν Ἑλλάδα, θὰ συνεργασθοῦμε μὲ τὴν νέα κυβέρνηση»τουμε μὲ τῇ νέᾳ κυβέρνηση”.

Καὶ ὅπως ἴδιος ἐτόνισε:

«ὁ ἐχθρός μας εἶναι ἡ ἀβεβαιότης».

Πρᾶγμα ποὺ σημαίνει πὼς θὰ περιμένουν μέχρι νὰ ξεκαθαρίσῃ ἡ κατάστασις, στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας, γιὰ νὰ ὑπογραφοῦν μετὰ τὰ «συμβόλαια», μὲ μίαν νέα κυβέρνηση, ποὺ δὲν θὰ φέρνη ἀντιῤῥήσεις καὶ θὰ ἔχη τὴν πραγματικὴ πλειοψηφία στὴν βουλή.

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *