Ξέρεις νά κλέψῃς;

Ξέρεις νά κρυφτῇς;

Διότι τὸ ζήτημα εἶναι νὰ μπορῇς νὰ κρυφτῇς ἢ νὰ καλυφθῇς γιὰ τὸ ἔγκλημα κι ὄχι νὰ τιμωρηθῇς γιὰ τὸ ἔγκλημα.
Διότι ὅταν εἶσαι συμμορία πρέπει νὰ προστατεύῃς τὰ μέλη σου…
Διότι μία στρατιὰ ἀπατεώνων, πρακτόρων, ἐγκληματιῶν τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου, πρέπει νὰ ἔχουν μανδύες τέτοιους, ποὺ νομιμοφανῶς νὰ διαβιοῦν…

Συνέδριο νεολέρας τΣΥΡΙΖΑ…
Γράφει ὁ φίλος Δημήτριος Φ.

Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ.
Συνέδριο νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ.
Σκιαγράφησις μελῶν τοῦ συνεδρίου τῆς νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, μέσῳ σοβαροῦ ἐρωτηματολογίου. (ἐδῶ)

Ἐρωτήσεις ποὺ τίθενται πρὸς τὴν νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ξέρουν οἱ ἀπὸ …ἐπάνω, πόσα ἐγκληματικὰ στοιχεῖα ὑπάρχουν στοὺς …ἀπὸ κάτω, πρὸ κειμένου νὰ γνωρίζουν πότε, πῶς καὶ μὲ ποιὸν τρόπο θὰ ἐπιτευχθῆ ἡ προώθησις τῶν ἀπὸ κάτω πρὸς τὰ ἐπάνω.

Συγγνώμη, διότι δὲν ἔχω ἀκόμη καταλάβει καλά…
Μήπως οἱ ἀπό …ἐπάνω μᾶς ὁμολογοῦν πώς ἀποτελοῦν μέλη τῆς ἰδίας συμμορίας μέ τούς ἀπό κάτω καί τό μόνο τους ἐνδιαφέρον εἶναι νά βροῦν ἄξια στελέχη γιά νά διασφαλίσουν τήν ἐξουσία τῆς συμμορίας ἐπάνω μας;

Δημήτριος Φ.

Ἐπὶ πλέον τῶν παραπάνω νὰ θυμόμαστε τὶς στρατιὲς τῶν νομικῶν, ποὺ ὑποστηρίζουν δικαστικῶς τὶς «ἀκτιβιστικές» δράσεις τῶν ἐγκληματιῶν τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου, ποὺ ὅμως εἶναι …δικά τους παιδιά!!!
Νὰ θυμόμαστε τὸ ἀκαταδίωκτό τους.

Νὰ θυμόμαστε πὼς ἔχουν νομομαγειρεύσει ἤδη καταλλήλως ὡστὲ νὰ φυλακίζονται καὶ νὰ διώκονται μόνον ὅσοι, ἐπίσης μὲ νομομαγειρέματα, μετατρέπονται σὲ ὀφειλέτες (ἀπὸ τὸ πουθενά!!!) Κοινῶς μόνον οἱ ἰθαγενεῖς…
Νὰ θυμόμαστε πὼς οἱ «δράσεις» τῶν ἐμμίσθων πρακτόρων ἐπιβραβεύονται καὶ παραγράφονται μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες…
Νὰ θυμόμαστε πὼς αὐτὴν τὴν στιγμὴ ὁ κρατικὸς μηχανισμὸς στελεχώνεται, σχεδὸν ἐξ ὁλοκλήρου, μὲ ἄτομα ποὺ ἐμπλέκονται στοὺς παραπάνω μηχανισμούς.
Νὰ θυμόμαστε φυσικὰ πὼς ὅλοι αὐτοί, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, αἰσχρῶς κερδοσκοποῦν εἰς βάρος τῶν ἰθαγενῶν…
…πρὸ κειμένου νὰ καταλάβουμε τὸ πόσο σάπιο εἶναι αὐτὸ τὸ ὑπανθρωπιστικὸν μόρφωμα, τοῦ πSoros!!!

Φιλονόη

 

 

 

(Visited 100 times, 1 visits today)
Leave a Reply