Θά συνεργαζόσασταν μέ κλέπτες;

Ἐσεῖς θά κλέβατε τρόφιμα ἀπό σοῦπερ μάρκετ;
«Πίσω ἀπὸ τὶς λέξεις κρύβεται ὁ Ἀλέξης»….    

Δὲν μᾶς φθάνουν οἱ «διαπραγματεύσεις», οἱ κωλοτοῦμπες καὶ οἱ ἀθετήσεις δεσμεύσεων τῆς κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ στὸ ἐξωτερικό, πρέπει νὰ ζήσουμε καὶ τὴν παράνοια τοῦ πολιτικοῦ ψεύδους στὰ ἐσωτερικά του ζητήματα.

Ὅπως αὐτὸ μὲ τὸ ἐρωτηματολόγιο τῆς νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ περὶ «ἀκτιβιστικῶν δράσεων» τῶν μελῶν του, τὸ ὁποῖο δημιούργησε ὥστε νὰ μπορέσῃ νὰ δῇ τὸ κοινωνικὸ προφὶλ τῶν συνέδρων, ὅπου μεταξὺ ἄλλων στὸ ἐρωτηματολόγιο ζητᾶ νὰ μάθῃ ἀπὸ τὰ μέλη του ἐὰν ἐγκρίνουν πράξεις ὅπως, γιὰ παράδειγμα ἡ κλοπὴ σὲ super market ἤ οἱ καταλήψεις κτιρίων!

Στὴν οὐσία μᾶς δείχνουν πὼς ὁ «ἀκτιβισμὸς τῆς κλοπῆς» καὶ ἡ ἰδιοποίησις ξένης περιουσίας, εἶναι τὸ κρυφό τους ὄνειρο.

Ναί, σὲ αὐτοὺς πρέπει νὰ στηριχθῇ ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία, αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν νέα γενεὰ ἐπιθυμοῦν καὶ θέλουν ἀπὸ αὐτὴν νὰ κάνῃ πράξεις τὰ ὀράματά της.

Εἶναι αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν κἂν τὴν δύναμη νὰ κυτταχθοῦν στὸν καθρέπτη, ἐὰν εἶναι ποτὲ δυνατόν, γιὰ νὰ ὠθήσουν τὴν χώρα ἐμπρός.
Εἶναι αὐτοὶ ποὺ μὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν «λογική» καὶ τὴν «ἠθική», ὅποιες ἐπιλογὲς κι ἐὰν κάνουν, ὅπως καὶ νὰ τὶς παρουσιάσουν, πάλι λάθος τραγικὸ θὰ ἀποδειχθοῦν!

Συνεχίζουν νὰ προτιμοῦν τὴν εὐτυχισμένη ψευδαίσθησή τους ἀπὸ τὴν θλιβερὴ πραγματικότητα.
Εἶναι καιρὸς ἡ κοινωνία νὰ τοὺς προσπεράσῃ, πρὶν ὁ «ἀριστερὸς λόγος» τους τὴν καταστρέψῃ τελείως.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 143 times, 1 visits today)
Leave a Reply