Φυγαδεύουν …πρωθυπουργοὺς στὸν Λίβανο!!!

Γιὰ τετάρτη συνεχομένη ἡμέρα διαδηλώσεις κατὰ τῶν νέων αὐξήσεων σὲ φόρους!!!

Ὁ πρωθυπουργὸς πῆγε νὰ τοὺς μιλήσῃ ἀλλὰ οἱ διαδηλωτὲς γκρέμισαν τὰ σιδερένια κάγκελα καὶ πετοῦσαν δεκάδες μπουκάλια μὲ νερὸ ἐναντίον του.

Οἱ ἄνδρες τοῦ στρατοῦ καὶ τῆς προσωπικῆς του ἀσφαλείας δίδουν ἀγῶνα καὶ ἀποκρούουν μπουκάλια στὸν ἀέρα, ἐνῶ στὸ τέλος τὸν φυγαδεύουν μὲ τὸ ζόρι!!!

Εὐτυχῶς, μὴν ἀνησυχεῖτε, ὄχι στὴν Ἑλλάδα, ἐδῶ ὅλα καλὰ μὲ τὶς αὐξήσεις φόρων, στὸν Λίβανο γίνονται αὐτά!!!

Σιγὰ μὴν γίνουμε Λίβανος, ἔχουμε κάποιο ἐπίπεδο ἐμεῖς.

Παπανικολάου Σωτήρης

 

(Visited 120 times, 1 visits today)
Leave a Reply