Ἰδιαιτέρας …προφητικῆς ἱκανότητος ὁ Ἐρντογάν;

Περίεργες …«συμπτώσεις»!!!

Νέο τρομοκρατικὸ κτύπημα ἐχθὲς στὸ Λονδῖνο.
Ἀκριβῶς ἕναν χρόνο μετὰ τὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις τῶν Βρυξελλῶν.

Μία «τρομερὴ σύμπτωσις», ὅπου οἱ «προφητικές» προειδοποιήσεις καὶ πάλι, λίγες ὧρες πρὸ τοῦ κτυπήματος, ἀπὸ τὸν Ἐρντογάν!

Τότε ὁ Τοῦρκος πρόεδρος ἐδήλωνε στὴνν Ἄγκυρα:

«Δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ μὴν ἐκραγῇ μία βόμβα στὶς Βρυξέλλες, ὅπως ἐξεῤῥάγη καὶ στὴν Ἄγκυρα, ὅταν θὰ ἐμφανισθῆ μία εὐκαιρία στὴν καρδιὰ τῆς πόλεως, γιὰ τοὺς  ὑποστηρικτὲς τῆς τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως, ἢ σὲ ὁποιανδήποτε πόλη τῆς Εὐρώπης».

Δηλώσεις πού, δυστυχῶς, ἔγιναν πραγματικότης τέσσερεις μόλις ἡμέρες μετά, μὲ τὶς βομβιστικὲς ἐπιθέσεις αὐτοκτονίας στὸ ἀεροδρόμιο τῶν Βρυξελλῶν.

Τώρα καὶ σύμφωνα μὲ δηλώσεις του στο Γαλλικὸ Πρακτορεῖο Reuters, ὁ Τοῦρκος πρόεδρος Ἐρντογὰν ἐδήλωσε πὼς οὐδεὶς  Εὐρωπαῖος, σὲ ὁποιοδήποτε μέρος τοῦ κόσμου, πλέον θὰ «μπορῆ νὰ κάνῃ ἕνα βῆμα στὸν δρόμο μὲ ἀσφάλεια», ἐὰν ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις ἐξακολουθῇ νὰ κρατᾷ ἀπέναντι στὴν Τουρκία μίαν στάση, ποὺ ἐχαρακτηρίσθη (ἀπὸ τὸν ἴδιον) ὡς ἐχθρική.

Κι ἐχθές, «συμπτωματικῶς», μᾶς ἦλθε τὸ νέο τρομοκρατικὸ κτύπημα, σύμφωνα μὲ τὴν Σκότλαν Γιᾶρντ.
Ἕνα κτύπημα στὸ Λονδῖνο, ἀπὸ δράστη «ἀσιατικῆς καταγωγῆς». (φωτογραφία).

Κι ἐμεῖς ἀναρωτόμεθα καχύποπτα γιὰ τὶς …«προφητικές» ἱκανότητες τοῦ Τούρκου προέδρου…!!!

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 83 times, 1 visits today)
Leave a Reply