Δέν θά ἀλλάξη ὁ Ἕλλην;

Ἀκούω δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ πὼς «ὁ Ἕλλην οὐδέποτε θὰ ἀλλάξη!».

Ὁρισμένες ἐρωτήσεις:

  1. Γιατί νά ἀλλάξῃ;
  2. Σέ τί νά ἀλλάξῃ;
  3. Σέ τί νά καταλήξῃ;;
  4. Τινί τρόπῳ νά ἀλλάξῃ;

Ἀπαντῆστε μου πρώτα σὲ αὐτὲς καὶ μετὰ συζητᾶμε!!!

Ἄντε γιατὶ τὸ ὑποσυνείδητο τοῦ Ἕλληνος τὸ ἔχετε ξεσκίσει μὲ μηνύματα ἐνοχῆς.
Ἔχετε κάνει τὸν Ἕλληνα ἐνοχικό!

Ζαμπέτας Ἐμμανουὴλ

εἰκόνα

(Visited 158 times, 1 visits today)
Leave a Reply