Γιατί τόση …«τρομοκρατία» τώρα τελευταία;

Πρὸ ἡμερῶν, ὅπως ἀκούσαμε καὶ διαβάσαμε, πὼς βόμβα (κι ὄχι σκέτα γκαζάκια) ἐτοποθετήθη στὸ βιβλιοπωλεῖον Γεωργιάδου.

Ταὐτοχρόνως πακέτα μὲ μηχανισμοὺς ἐκρηκτικοὺς παρήλασαν εἰς τὰς Εὐρώπας, μὲ στόχους ὑψηλοὺς ἀξιωματούχους καὶ ἀποστολεῖς κάτι …γεωργιάδηδες καὶ κάτι κικίλιες.
Κι ἀμέσως μετὰ τὰ πρακτόρια τοῦ πSoros, «πυρῆνες τῆς φωτιᾶς», ἀνέλαβαν πάσαν δυνατὴν εὐθύνη γιὰ τὰ τεκταινόμενα.

Ὁ μπουμποῦκος δὲ ἀνέλαβε, ἀνήσυχος καὶ ἀσθμαίνων, τὴν ἐνημέρωσιν τοῦ πανελληνίου… Τὸν εἴδαμε καὶ τὸν ἀκούσαμε σὲ ὅλες τὶς ἐκδοχες, ἐντὸς κι ἐκτὸς βο(υ)λῆς, ἐντὸς κι ἐκτὸς τηλεοπτικῶν παραθύρων καὶ ἐντὸς σχεδὸν κάθε ῥαδιοφωνικοῦ σταθμοῦ.
Εἶχε καταλήξη σὲ ἐνδιαφέροντα συμπεράσματα, ἀναφορικῶς πάντα μὲ τὴν στοχοποίησίν του καί, ὁπωσδήποτε γύρω ἀπὸ τὸ «ἐπεῖγον κι ἀπειλητικὸ ζήτημα τῆς τρομοκρατίας», ἐνᾦ ἐπὶ πλέον, συνεργαζόμενος μὲ τὸν τόσκα, ἀπεφασίσθη ἡ αὔξησις τῶν μέτρων ἀσφαλείας τῆς οἰκογενείας του καὶ τοῦ ἰδίου.

Κι ὅλα αὐτά, εὐκαιρίας δοθείσης πάντα, ἔτυχαν μεγάλης προβολῆς καὶ δημοσιότητος. Δὲν ὑπῆρξε κάποιος ἀπὸ τοὺς δημοσιοκάφρους ποὺ νὰ ἀνεφέρθη στὶς σχέσεις «τρομοκρατίας» – μισθοδοτουμένων πρακτόρων τοῦ πSoros. Οὔτε ὑπῆρξε κάποιος πολιτικός, πολλᾦ δὲ μᾶλλον ὁ μπουμποῦκος, ποὺ νὰ προβληματισθῇ γιὰ τὶς νέου εἴδους «πιέσεων» ποὺ ἀσκοῦνται ἀπὸ τὰ διεθνῆ κυκλώματα τῶν τοκογλύφων. Οὔτε ἀκούσαμε ἢ διαβάσαμε κάτι γιὰ ἐπερχόμενες ἀποφάσεις τοῦ κυκλώματος τῶν 300, ποὺ ὑπὸ τὶς «διεθνεῖς κι ἐσωτερικὲς πιέσεις τῆς τρομοκρατίας» θὰ «ἀναγκασθοῦν» νὰ λάβουν τὰ «κατάλληλα» μέτρα γιὰ νὰ τὴν ἀντιμετωπίσουν. Μποροῦμε ὅμως εὔκολα νὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε ἐὰν παρακολουθήσουμε ἕναν, ὁποιονδήποτε (ὅλοι ἴδιοι εἶναι) μπουμπούκιο «περίπατο» στὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως, ποὺ «ἀναστατωμένος» περιέγραφε τὰ συμβάντα καὶ τοὺς προβληματισμούς του…

Φατσοῦλες… ἔ;;; Ὅ,τι κι ὅ,τι… Τὰ …καλλίτερα γιὰ ἐμᾶς!
Τὴν δουλειά τους κάνουν, γιὰ τὴν ὁποίαν (πραγματικά) πληρώνονται.
Κι αὐτὴ ἡ δουλειά τους ἔχει σὰν στόχο νὰ περιμαντρώσῃ, σὲ σημεῖον ἀκινητοποιήσεως, ἐμᾶς, τοὺς πολλούς.
Διότι ὅλοι τους γνωρίζουν… Γιὰ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο καὶ τοὺς προβάλλουν μὲ ὅλα τὰ μέσα. Γιὰ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο καὶ τόση …«ἀναστάτωσις». Γιὰ αὐτὸ καὶ τώρα, εἰδικῶς τώρα, ποὺ ἀκόμη ἔχουμε ἀριστερὰ κυβέρνησιν, θὰ δοῦμε τὰ καλλίτερα νομομαγειρέματα, γιὰ νὰ μὴν μποροῦμε νὰ ἀναπνεύσουμε.

Δὲν ξέρω πόσες ἑβδομάδες ἔχουν ἐμπρός τους γιὰ νὰ ἐπιτύχουν ἀκόμη κι αὐτὸ τὸ «ἀντιτρομοκρατικό» μέτρο, μὲ στόχο φυσικὰ πάντα ἐμᾶς. Εἶμαι βεβαία ὅμως πὼς θὰ τὸ ἐπιχειρήσουν ἄμεσα γιὰ τὸ …καλό μας.

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὸ ὅ,τι μέσα σὲ ὅλα τὰ παραπάνω ξαφνικὰ τοὺς ἔπιασε κόψιμο, ἅπαντες, γιὰ τὴν πιθανότητα νὰ ἐκραγῇ κάποιος μηχανισμὸς ἐντὸς ἀεροσκάφους, μὲ ξεπερνᾶ. Τόσες χιλιάδες αὐτοκτονίες ἰθαγενῶν, τόσα χρόνια, ἀλλὰ οὔτε ἄκουσαν οὔτε εἶδαν. Τί ἐπιλεκτική …«εὐαισθησία» πιά εἶναι αὐτή;

εἰκόνα

(Visited 123 times, 1 visits today)
Leave a Reply