Διακοπὴ ῥωσσο-τουρκικῶν σχέσεων ἀπὸ τὸν ὅμηρο τῶν Ἀμερικανῶν Ἐρντογάν!

Ἡ ταφόπλακα στὴν σχέση τῆς Τουρκίας μὲ τὴν Ῥωσσία ἀπὸ τὸν Ἐρντογὰν καὶ πῶς οἱ Ἀμερικανοὶ τὸν κρατοῦν ὅμηρο…

Ἀπὸ ἐχθὲς ἔστελνε μηνύματα ὁ ἰσλαμιστὴς Ἐρντογὰν πρὸς τὴν Ἀμερικὴ καὶ τὸν Τρᾶμπ προσωπικά, καλώντας τον νὰ «μὴν μείνῃ στὰ λόγια καὶ νὰ προχωρήσῃ σὲ ἐπέμβαση στὴν Συρία»!!!

Ἐδήλωνε μάλιστα ὁ Ἐρντογάν, σὲ συνέντευξή του, στὸ τουρκικὸ κανάλι 7, πὼς ἐὰν ἡ ἐπέμβασις πραγματοποιηθῆ, ἡ Τουρκία θὰ κάνη αὐτὸ ποὺ πρέπει.
Δὲν παρέλειψε δὲ νὰ ἀναφέρῃ ὅτι συνῳμίλησε μὲ τὸν Ῥῶσσο Πρόεδρο Ποῦτιν, γιὰ τὴν ἐπίθεση μὲ τὰ χημικὰ στὸ Ἰμπλίντ, ἀλλὰ ὁ Ῥῶσσος Πρόεδρος δὲν ἔχει πεισθεῖ γιὰ τὸ γεγονὸς καὶ διερωτᾶται, ἀκόμη, γιὰ τὸ ποιὸς εὑρίσκεται πίσω ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ ἐπίθεση.

«Τὸ ὅ,τι πέρασαν δύο-τρεῖς ἡμέρες καὶ ἀκόμη δὲν ἔχει καταλάβει, μᾶς στενοχωρεῖ», ἐδήλωσε ὁ Ἐρντογάν, βάζοντας στὴν οὐσία τέλος στὴν «ψευδο-συμμαχία» τους μὲ τὴν Ῥωσσία. Ὅπως φαίνεται πλέον καὶ ἡ Τουρκία ἔλαβε τὶς ἀποφάσεις της γιὰ τὸ ποῦ ἀνήκει καὶ μὲ ποιὸν θὰ συμμαχήση, μιᾶς καὶ οἱ Ἀμερικανοὶ τὸν κρατοῦν πλέον ὅμηρο, μετὰ τὶς συλλήψεις τοῦ ἐπιχειρηματίου Ῥιζᾶ Ζαρᾶμπ καὶ τοῦ Τούρκου τραπεζίτου Μεχμὲς Χακὰν Ἀττίλα, γιὰ τὴν ὑπόθεση τῶν παρανόμων συναλλαγῶν μὲ τὸ Ἰράν.
Οἱ συλλήψεις ποὺ ἔγιναν στὴν Ἀμερικὴ ὁδηγοῦν, κατὰ πάσαν πιθανότητα, στὴν σύλληψη καὶ τοῦ ὑιοῦ, τοῦ Μπιλαλᾶ Ἐντογᾶν, ὅπως ἔγραψε καὶ ὁ σύμβουλος τοῦ Τρᾶμπ, ὁ Μάικλ Ῥοῦμπιν.

Ἡ μεταστροφὴ αὐτὴ τοῦ Ἐρντογᾶν πρὸς τὶς Η.Π.Α., μόνον προβλήματα μπορεῖ νὰ προμηνύῃ γιὰ τὴν χώρα μας καὶ ἀπαιτεῖται στὸ ἐξῆς μεγάλη προσοχή.

Θεοφανάκης Στέφανος

 

(Visited 140 times, 1 visits today)
Leave a Reply