Νὰ κάναμε κι ἕναν ἀγῶνα γιὰ κάτι ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ τὸ χρῆμα…

Νὰ κάναμε κι ἕναν ἀγῶνα γιὰ κάτι ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ τὸ χρῆμα...Τὶ καλὰ ποὺ θὰ ἦταν…
Νὰ ἀγωνιζόμασταν, γιὰ παράδειγμα, γιὰ τὴν παιδεία, κι ὄχι γιὰ τὰ χρήματα ποὺ λαμβάνουν οἱ …δάσκαλοι γιὰ νὰ μᾶς διδάσκουν ἀ-παιδεία…
Νὰ ἀγωνιζόμασταν, ἄς ποῦμε, λίγο, τόσα δά, γιὰ τὴν ταὐτότητά μας, ποὺ χάνουμε καθημερινῶς…
Ἀλλὰ δὲν μᾶς ἀφήνουν χρόνο νὰ σκεφθοῦμε γιὰ τέτοια οἱ ἐνασχολήσεις μὲ τὸ χρῆμα…
Νὰ ἀγωνιζόμασταν πολὺ λίγο γιὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῶν κοινωνικῶν ἀδικιῶν…
Μὰ πάλι δὲν μᾶς μένει χρόνος… Τὸ συνδέσαμε κι αὐτὸ μὲ τὸ χρῆμα…
Νὰ παλεύαμε ἴσως λίγο γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν…
Ἀλλά ποιός νά νοιαστῇ; Ἔχουμε σοβαρότερα…

Νὰ ἀγωνιούσαμε λίγο γιὰ τὴν ἐθνική μας ὑπόστασιν…
Μὰ κι αὐτά… Ψιλὰ γράμματα εἶναι…
Μήπως γιά τήν συνέχειά μας ὡς ἔθνος…
Μπᾶ… Τί νά τό κάνουμε τό ἔθνος ἐάν χάσουμε τήν Μύκονο;
Νὰ διεκδικούσαμε ἴσως τούς σπόρους μας; Τό δικαίωμα στήν ζωή;
Τό δικαίωμα τῆς αὐτοδιαχειρίσεως;
Μπᾶ… Ὅταν λείπῃ τὸ χρῆμα αὐτὰ εἶναι ἀνούσια…
Μήπως γιά νά μήν μᾶς φορτώσουν καί τά τσιπάκια τους;
Μπᾶ… Ἀδιανόητον…

Λίγο νὰ σκεπτόμασταν καθαρότερα ἴσως…
Λίγο νὰ βλέπαμε τὰ πραγματικὰ αἴτια… Λίγο νὰ μπορούσαμε νὰ δράσουμε ἐπὶ τῆς οὐσίας κι ὄχι ἐπὶ τῆς ἐπιδερμικότητος, ὁ κόσμος μας θὰ ἦταν διαφορετικός…
Μὰ δὲν εἶναι. Κι ἐφ΄ ὅσον δὲν εἶναι, ἡ πορεία εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 118 times, 1 visits today)
Leave a Reply