Ξεκινώντας τὸν νέο γύρο ἐφαρμογῆς τῆς παγκοσμιοποιήσεως…

Ἐπίθεσις στὴν Συρία.
Ἐξαγγελίες κατὰ Συρίας καὶ Βορείου Κορέας..
Νέα ἐπεισόδια στὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις παγκοσμίως, μὲ πρωταγωνιστή, ὅπως πάντα, τὶς Η.Π.Α….

Ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὴν χώρα μας, ἐνᾦ ὁ διεθνὴς ὁρίζοντας σκοτεινιάζῃ περισσότερο, μετὰ τὴν δραματικὴ ἐπίθεση μὲ χημικὰ στὸ Ἰντλὶμπ τῆς Συρίας, οὐδόλως τυχαῖα εἶναι καὶ προμηνύουν, οὔτως ἢ ἄλλως, ἐμπλοκὴ τῆς Ἑλλάδος σὲ μεγάλες περιπέτειες.

Ὁ πρόεδρος Τρᾶμπ ἐπέῤῥιψε εὐθῦνες καὶ παρέπεμψε, ἐκ νέου, σὲ «κόκκινες γραμμές», τονίζοντας μάλιστα μὲ νόημα: «Εἶναι εὐθύνη μου νὰ ἀπαντήσω στὶς προκλήσεις τῆς Συρίας καὶ τῆς Βορείου Κορέας… Θὰ δεῖτε…», ξεκαθαρίζοντας πλέον, πὼς τὰ γεράκια τῶν Η.Π.Α. ἑτοιμάζονται γιὰ νέον γύρο ἐπαναδιεκδικήσεων συμφερόντων, μὲ μίαν ἀντεπίθεση στὴν Μέση Ἀνατολή, ἡ ὁποία θὰ ἀνοίξη τὶς πῦλες τῆς Κολάσεως.
Κι ὄχι μόνον αὐτό, ἐφ’ ὅσον φαίνεται νὰ ἀνοίγουν, παραλλήλως, δύο μέτωπα τώρα πιά. Ἕνα στὴν Συρία κι ἕνα στὴν Βόρειο Κορέα, ἀμέσως μετά… Κι ὅποιον πάρῃ ὁ Χάρος….

Σιγὰ νὰ μὴν σταματοῦσε τόσο εὔκολα ἡ Παγκοσμιοποίησις, ποὺ παραμένει, διαρκῶς, βασικὸς στόχος τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς. Μίας πολιτικῆς πού, ὡς γνωστόν, σκοπεύει νὰ ἐμπλέξῃ στὰ σχέδιά της καὶ τὴν γειτονιά μας, μιᾶς καὶ σὰν ἀπώτερό τους στόχο ἔχουν τὴν διαρκὴ παρουσία τους καὶ τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν πλουσίων κοιτασμάτων τῆς περιοχῆς μας.
Σχέδια ἐπὶ τῶν ὁποίων οἱ «παραδοσιακοὶ ἐχθροί», Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι, προβλέπεται νὰ τεθοῦν στὴν ὑπηρεσία τους.

Μὴν νομίζετε λοιπὸν πὼς εἶναι τυχαῖες οἱ φωνὲς ἀπὸ τὴν Ἀμερική, οἱ ὁποῖες ἰσχυρίζονται πὼς ἐὰν συμβῇ ἐπεισόδιον μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας, ἡ Ἑλλὰς θὰ ἔχη τὸ ἐπάνω χέρι!!!

Θεοφανάκης Στέφανος

 

(Visited 154 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ξεκινώντας τὸν νέο γύρο ἐφαρμογῆς τῆς παγκοσμιοποιήσεως…

  1. Πάμε στο επόμενο βήμα της Παγκοσμιοποίησης. Δεν πάμε στην ανατροπή της. Το χρήμα έχει μαζευτεί και έχει δημιουργηθεί η λεγόμενη “Φούσκα Χρέους”. Κράτη χρωστούν τεράστια ποσά σε τράπεζες. Έχουν δηλαδή μεγάλα Δημόσια Χρέη. Πως σβήνουν τα μεγάλα Δημόσια Χρέη; Με πτωχεύσεις κρατών ή με πολέμους.

Leave a Reply