Θαῦμα …ἐκρηκτικῶν!!!

Ἡ Τουρκία ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια ἔστελνε πάντως…

Πὼς τώρα μέσα στοὺς σάκους εὐρέθησαν ἐκρηκτικὰ τῶν τζιχαντιστῶν…
…θαῦμα…!!!
…θαῦμα…!!!

Syrian Army found Turkish ‘flour’ humanitarian aid bags full of C4 &mixes for explosives after liberating Al Qaeda position in North Hama CS

Παπανικολάου Σωτήρης

 

(Visited 93 times, 1 visits today)
Leave a Reply