Βορειοευρωπαίων ἀρχιτεκτονικὲς πρωτοτυπίες

Μία ἀρχιτεκτονικὴ «ἀνωμαλία» καὶ τὸ κτίσιμο ἑνὸς ξενοδοχείου ἐπάνω σὲ δύο …μονοκατοικίες!

Μία πρᾶξις χαρακτηριστικὴ τῆς νοοτροπίας τῶν «Βορείων», ποὺ ἔγραψε ἱστορία στὴν πόλη καὶ ποὺ ἐπὶ πλέον προσφάτως ἔγινε θέμα κινηματογραφικῆς ταινίας. 

Ἦταν γύρω στὸ 1882-83 ὅταν ἡ ξενοδοχειακὴ ἑταιρεία N.V. Hotelonderneming ἀπεφάσισε νὰ κτίσῃ τὸ νέο τῆς ξενοδοχεῖο στὸ οἰκοδομικὸ τετράγωνο ποὺ εὑρίσκετο ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ τὸν κεντρικὸ σιδηροδρομικὸ σταθμό. Ἔτσι προχώρησε σὲ μίαν καλὴ προσφορὰ κι ἄρχισε νὰ ἀγοράζῃ ἀπὸ τοὺς ἰδιοκτῆτες τους τὰ σπίτια καὶ τὰ λοιπὰ κτίρια τοῦ ἐν λόγῳ οἰκοδομικοῦ τετραγώνου.
Ἐπέτυχε δὲ νὰ τὰ ἀγοράσῃ ὅλα, πλὴν δύο οἰκίες, τῶν ὁποίων οἱ ἰδιοκτῆτες τους ἀπήτησαν σχεδὸν τὴν διπλασία τιμὴ γιὰ νὰ τὰ ἐγκαταλείψουν!!!
Αὐτὸ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ βαλτώσουν τὰ σχέδια καὶ νὰ κινδυνεύσουν τὰ ἔργα ἀνεγέρσεως, ὥςπου, καὶ μὲ τὴν ἔγκριση τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, εὑρέθη μία «πρωτοποριακὴ λύσις».  Ἐξηκολούθησε τὸ κτίσιμο τοῦ ξενοδοχείου …ἐπάνω ἀπὸ τὶς δύο μονοκατοικίες!!!

Αὐτὸ εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα οἱ τότε ἰδιοκτῆτες νὰ πάθουν μεγάλη οἰκονομικὴ ζημία ἀλλὰ νὰ σωθοῦν αὐτὲς οἱ δύο παλαιὲς μονοκατοικίες τοῦ 17ου αἰῶνος, οἱ ὁποῖες σήμερα λειτουργοῦν σὰν καταστήματα πωλήσεως ἀναμνηστικῶν γιὰ τοὺς τουρίστες!

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 113 times, 1 visits today)
Leave a Reply