Χονδροειδεῖς …ἀναλογίες!

Ὅ,τι θὰ ἔφθανε ἡ ἡμέρα ὅπου θὰ εὕρισκα λιγῴτερο ἀπειλητικὴ τὴν Λεπὲν ἀπὸ ἕναν Ἰησουίτη, δὲν μποροῦσα νὰ τὸ διανοηθῶ. Καὶ βεβαίως ἴσως εἶναι καὶ ἠλίθιο. Δὲν ἔχω καμμιὰ κοινωνικὴ θέση ποὺ νὰ μὲ πληρ;ψνῃ γιὰ νὰ Κυβερνῶ τοὺς ἄλλους, σὰν Γαλοποῦλες, γιὰ νὰ σκεφθῶ μέχρι νὰ σπάσουν τὰ μηνίγγια μου, ἐὰν οἱ Γάλλοι θὰ ψηφίσουν τὸ δεξὺ ἢ τὸ ἀριστερὸ οὔμπαλο.

Ἁπλᾶ νοιώθω ὅτι ὁ συνθηκολόγος μὲ τοὺς Γότθους τοῦ 4ου Ῥαιχ εἶναι σήμερα ὁ Μαμωνιστής (=τραπεζίτης) ὅπως μὲ τοῦ 3ου ἦταν ὁ νικητὴς τοῦ Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, στρατηγὸς Πεταίν. Ἡ Λεπὲν ἀρνουμένη τὸν Βισσύ, στὸ πρόσωπο τοῦ πατέρα της, ἐκφράζει τὸν καθαρὸ Ντὲ Γκωλλισμό. 

Ὁ ὁποῖος ἀνετράπη ἴσως μὲ τὸ ἐξυπνότατο κτύπημα τοῦ Μαΐου τοῦ ’68, περίπου ὅπως ἡ 17η Νοεμβρίου τοῦ 1973, ποὺ ἄνοιξε τὸν δρόμο γιὰ τὴν σφαγὴ τῆς Κύπρου. 
(Μιλᾶμε γιὰ χονδροειδεῖς ἀναλογίες καὶ ὄχι γιὰ τεκμηριωμένες θέσεις, μὴν παραξηγούμεθα!).

Λιᾶρος Διονύσιος

(Visited 113 times, 1 visits today)
Leave a Reply