Βασιλικὴ Ἐθνικὴ Ἑορτὴ τῶν Ὁλλανδῶν

27 Ἀπριλίου σήμερα, ἡμέρα τοῦ βασιλέως καὶ Ἐθνικὴ ἑορτὴ τῆς Ὀλλανδίας, ἀλλὰ κυρίως μίαν ἡμέρα ἑορτῆς γιὰ τὴν Ὀλλανδία καὶ ἡ μεγαλυτέρα γιὰ τὸ Ἄμστερνταμ.

Γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν βασιλέα τους καὶ νὰ διασκεδάσουν, ἑκατοντάδες χιλιάδες Ὀλλανδῶν ἐνδύονται στὰ πορτοκαλὶ  καὶ ξεχύνονται στοὺς δρόμους συμμετέχοντας στὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις.

Μία παράδοσις ποὺ συνεχίζεται ἀπὸ τὸ 1885, ὅταν ἐπραγματοποιήθη γιὰ πρώτη φορὰ ἡ βασιλικὴ ἑορτὴ πρὸς τιμὴ τῆς γεννήσεως τῆς βασιλίσσης Wilhelmina. Ἡ Ἑορτὴ ἐγίνετο στὶς  30 Ἀπριλίου κάθε χρόνο ἕως τὸ 2013, ὁπότε καὶ ἀνέλαβε βασιλεὺς ὁ Βίλεμ Ἀλεξάντερ καὶ ἡ ἑορτὴ μετετέθη γιὰ τὴν ἡμέρα τῆς γεννήσεώς του. 
Σήμερα θὰ ἀνεβάσω παλαιότερες φωτογραφίες μιᾶς καὶ δὲν βγῆκα ἀκόμη στοὺς δρόμους.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 67 times, 1 visits today)
Leave a Reply