Γερμανῶν Στρατηγεῖο

Στὶς 27 Ἀπριλίου 1941, ξεκινᾶ ἡ γερμανικὴ κατοχὴ στὴν Ἀθήνα.
Στὴν φωτογραφία βλέπουμε τὴν εἴσοδο τοῦ γερμανικοῦ στρατηγείου ποὺ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Κατοχῆς στεγαζόταν στὸ ξενοδοχεῖο «Μεγάλη Βρεταννία».

 

Χλόη

© Φωτογραφικό Ἀρχεῖο Ἐθνικοῦ Ἱστορικοῦ Μουσείου.

April 27, 1941, German occupation in Athens, Greece. The entrance of the German headquarters, which during the occupation was housed in the hotel “Great Britain”.
© Photographic Archive of the National Historical Museum, Greece.

(Visited 90 times, 1 visits today)
Leave a Reply